Įeiti
Publikuoti: 2022-07-29. Atnaujinta: 2022-07-29

Wacc iki 2022 m. liepos 31 d.Taryba, vadovaudamasi Investicijų grąžos normos nustatymo metodika, patvirtinta 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo", skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti.

Skelbiami duomenys bus taikomi elektros energetikos įmonėms nustatant kainų viršutines ribas 2022–2026 m.

Duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC), paskelbti 2021 m. liepos 30 d.:

RodiklisReikšmėŠaltinis / nuoroda
Skolinto kapitalo kainos viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis, proc.2,532Lietuvos banko skelbiamų nefinansinėms korporacijoms (bendrovėms) suteiktų paskolų eurais, kurių trukmė ilgesnė nei vieneri metai, likučių palūkanų normų vidurkis už paskutinius 12 mėn.  (skaičiuojama nuo 2020 m. liepos mėn. iki 2021 m. birželio mėn., atsižvelgiant į Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos priede nurodytą duomenų laikotarpį), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 6 p.
Nuosavo kapitalo kaina:Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.

- elektros energetikos perdavimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

- ūkio subjektams, Elektros energetikos įstatymo tvarka pripažintiems turinčiais didelę įtaką elektros energetikos rinkose, išskyrus Ūkio subjektus, nurodytus Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.5 p.;

- ūkio subjektams, teikiantiems paslaugas, įtvirtintas Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 11 dalyje, viešuosius interesus atitinkančias paslaugas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka, išskyrus elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius;

​5,185
- elektros energijos gamybos, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, veiklai;7,815

- elektros energetikos skirstymo, visuomeninio tiekimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

- ūkio subjektams, pripažintiems turinčiais didelę įtaką elektros energijos nepriklausomo tiekimo rinkose.

5,315
Nuosavo kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,500Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Skolinto kapitalo dalis (optimali kapitalo struktūra)0,500Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Pelno mokestis0,150Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma, proc.1,420Ne trumpesnės nei 3468 dienų Lietuvos Respublikos VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.
Nuosavybės rizikos priedas, proc.5,000Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.
Santykinis rizikos matmuo, atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu (svertinė β):Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3 p.

- elektros energetikos perdavimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

- ūkio subjektams, Elektros energetikos įstatymo tvarka pripažintiems turinčiais didelę įtaką elektros energetikos rinkose, išskyrus Ūkio subjektus, nurodytus Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.5 p.;

- ūkio subjektams, teikiantiems paslaugas, įtvirtintas Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 11 dalyje, viešuosius interesus atitinkančias paslaugas Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme nustatyta tvarka, išskyrus elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius;

0,753Naudojant elektros energetikos perdavimo veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, apskaičiuotą pagal Europos energetikos reguliuotojų tarybos kasmet rengiamoje ataskaitoje skelbiamus duomenis (nevertinant Lietuvos duomenų), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.3 p.
- elektros energijos gamybos, panaudojant atsinaujinančius energijos išteklius, veiklai;1,279Naudojant Europos valstybių žaliosios ir atsinaujinančios energijos veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, nustatytą viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.4 p.

- elektros energetikos skirstymo, visuomeninio tiekimo veiklą vykdantiems ūkio subjektams;

- ūkio subjektams, pripažintiems turinčiais didelę įtaką elektros energijos nepriklausomo tiekimo rinkose.

0,779Naudojant elektros energetikos skirstymo veiklos finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, apskaičiuotą pagal Europos energetikos reguliuotojų tarybos kasmet rengiamoje ataskaitoje skelbiamus duomenis (nevertinant Lietuvos duomenų), Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.5 p.
Faktinis elektros energetikos sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis, proc.1,951Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 8 p.
Faktinis elektros energetikos sektoriaus skolinto kapitalo kainos svertinis vidurkis, nevertinant tarptautinių finansų institucijų, kurių narė yra Lietuva ir kurių sąrašas yra skelbiamas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tinklalapyje (https://finmin.lrv.lt/lt/es-ir-tarptautinis-bendradarbiavimas/tarptautines-finansu-institucijos) suteiktų paskolų, proc.2,060
Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 7 p.

 

2022 m. WACC pagal elektros sektoriaus įmones:

ĮmonėWACC, proc.
AB „Litgrid"4,03
AB „Energijos skirstymo operatorius"4,16
AB „Ignitis gamyba"4,03
AB „Achema"3,37
AB „Lifosa"3,37
AB „Akmenės cementas"3,37
UAB „Dainavos elektra"3,73
UAB „Ignitis"3,05​