Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2022-11-21

Finansinis pajėgumasŪkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. O3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 15.2 papunkčiu, ūkio subjekto finansinis pajėgumas vertinamas kaip pakankamas, jei:

1) ūkio subjekto bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis ataskaitiniais metais yra didesnis nei Tarybos nustatyta atitinkamo sektoriaus atitinkamos veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinė reikšmė;

2) ūkio subjekto nuosavo ir įstatinio kapitalo santykis atitinka Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 38 straipsnio reikalavimus;

3) ūkio subjektas neturi finansinių įsipareigojimų, kurie yra pradelsti daugiau nei 60 dienų, arba, esant tokiam mokėjimų pradelsimui, su kreditoriais yra susitarta dėl šių finansinių įsipareigojimų padengimo grafiko.

Taryba 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. O3E-914 nustatė 2021 metų elektros energijos sektoriaus infrastruktūros veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, lygią 1,91 ir tiekimo veiklos finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinę reikšmę, lygią 1,68.

Taryba 2022 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. O3E-915 įvertino elektros energetikos sektoriaus įmonių finansinį pajėgumą.  Visų ūkio subjektų, išskyrus AB „Akmenės cementas“, 2021 m. finansinis pajėgumas buvo įvertintas kaip pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

 

1 pav. Infrastruktūros veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai (balais) ir infrastruktūros veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, 2021 m.

 

 ​Paveikslėlis1_N.png


2 pav. Tiekimo veiklą vykdžiusių ūkio subjektų bendrieji finansinio pajėgumo rodikliai (balais) ir tiekimo veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, 2021 m.

Paveikslėlis2_n.png

Tarybos 2022 m. rugpjūčio 19 nutarimu Nr. O3E-1122 ir 2022 m. rugsėjo 30 nutarimu Nr. O3E-1318 nustatyta, kad AB „Akmenės cementas“ ir AB „Lifosa“ finansinis pajėgumas pakankamas reguliuojamai veiklai vykdyti.

 

3 pav. AB „Akmenės cementas“ bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (balais) ir infrastruktūros veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, 2022 m. I pusm.

 Akmenes c.PNG

 

4 pav. AB „Lifosa“ bendrasis finansinio pajėgumo rodiklis (balais) ir infrastruktūros veiklos normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinė reikšmė, 2021 m.

Lifosa n.PNG