Įeiti
Publikuoti: 2020-11-20. Atnaujinta: 2020-11-19

REMIT naujienos: ACER paskelbė naują ketvirčio REMIT apžvalgą bei viešą laišką apie duomenų kokybę


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), kuri dalyvauja Europos Sąjungos Energijos reguliuotojų bendradarbiavimo agentūros (ACER) veikloje, informuoja, kad ACER lapkričio 17 d. paskelbė 22-ąją REMIT ketvirčio apžvalgą, kuri apima trečiąjį 2020-ųjų metų ketvirtį. Šioje apžvalgoje pateikiama atnaujinta informacija dėl didžiausios iki šiol baudos už REMIT reikalavimų pažeidimus. Sankcijos skirtos už manipuliavimą rinkomis vykdant prekybą panaudojant apgaulę prieš kitus rinkos dalyvius. Taip pat pateiktame dokumente apžvelgiama sankcija, skirta už sisteminį pavedimų teikimą, dirbtinai keliant kainą Europos Sąjungos dujų ilgalaikio pajėgumų paskirstymo aukcionuose. Papildomai šioje apžvalgoje pateikiama naujausia informacija, susijusi su didmeninės vandenilio energijos rinkos kūrimu, pabrėžiant šios rinkos svarbumą dekarbonizuojant Europos energetikos sektorių.

Taip pat atnaujinti kiti REMIT dokumentai, įtraukiant trečiajame 2020-ųjų metų ketvirtyje užfiksuotus REMIT pažeidimus bei skirtas sankcijas už REMIT 3 ir 5 straipsnių nuostatų nesilaikymą per paskutiniuosius keturis ketvirčius.

Ketvirtas viešas laiškas, kuriuo papildomi kiti trys vieši laiškai, paskelbti per pastaruosius trejus metus apie REMIT duomenų kokybę, buvo paskelbtas ACER 2020 m. spalio 22 d. ACER informuoja, kad paskelbti atviri laiškai svariai prisidėjo prie teigiamų pokyčių tobulinant duomenų kokybę.

REMIT atviri laiškai, t. y. ACER apibendrinta informacija, yra skirti siekiant skatinti bendradarbiavimą tarp duomenis teikiančių šalių ir ACER. Bendradarbiavimo skatinimas grindžiamas ACER pateikiamais reguliariais vertinimais dėl REMIT duomenų išsamumo, tikslumo ir pateikimo laiku. Teikdama šias įžvalgas, ACER stengiasi padėti, kad duomenų teikėjų pranešama informacija ACER atitiktų reikalavimus, keliamus REMIT.

ACER yra įsipareigojusi užtikrinti aukštą duomenų kokybę, taip pat ir toliau skirs žmogiškuosius išteklius šiai veiklai, kad dar labiau išplėstų savo rinkos stebėjimo pajėgumus.

Taryba primena, kad nuo 2021 m. sausio 1 d. įsigalioja reikalavimas viešai neatskleistą informaciją atskleisti informacijos atskleidimo platformose.

Išsamiai susipažinti su ACER parengta apžvalga galite čia (anglų k.).

Ketvirtąjį atvirą laišką apie duomenų kokybę galite rasti čia (anglų k.).

Daugiau informacijos apie REMIT duomenų teikimą, metodines rekomendacijas ir kt. rasite VERT interneto svetainėje ir REMIT portale.