Įeiti
Publikuoti: 2022-12-30. Atnaujinta: 2022-12-30

Visuomeninės elektros kainos viršutinės ribos 2022 m. II pusmečiui


​​Nustatytos visuomeninės elektros kainos viršutinės ribos 2022 m. II pusmečiui

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninės elektros energijos kainos viršutinę ribą 2022 m. II pusmečiui. Visuomeninė kaina taikoma buitiniams vartotojams, kurių metinis suvartojimas yra mažesnis nei 1 000 kWh.Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2022 m. liepos 1 d. buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš žemos įtampos (ŽĮ) tinklų, neįvertinus kompensacijų dydžių, yra 38,342 ct/kWh be PVM (46,394 ct/kWh su PVM), o įvertinus skirstymo paslaugos papildomos dedamosios dalies kompensacijos dydį – 26,852 ct/kWh be PVM (32,491 ct/kWh su PVM). Šiuose dydžiuose nėra įvertinta elektros įsigijimo kainos kompensacija, kuri sudaro 9 ct su PVM, ji vertinama nustatant galutinius elektros tarifus.

 

1 pav. Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos sandara ŽĮ tinkle nuo 2022 m. liepos 1 d., ct/kWh be PVM

su_papildoma.PNG

su_papildoma2.PNG


Vidutinė elektros energijos kaina nuo 2022 m. liepos 1 d. buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos (VĮ) tinklų, neįvertinus kompensacijų dydžių, yra 34,980 ct/kWh be PVM, o įvertinus skirstymo paslaugos papildomos dedamosios dalies kompensacijos dydį – 23,490 ct/kWh be PVM.

2 pav. Vidutinės visuomeninės elektros energijos kainos sandara VĮ tinkle nuo 2022 m. liepos 1 d., ct/kWh be PVM


be_papildomos.PNG

be_papildomos2.PNG


Visuomeninę elektros energijos kainą sudaro šios dedamosios:

1.  Elektros energijos įsigijimo (biržos) kaina, įskaitant balansavimo energijos sąnaudas ir biržos mokesčius;

2.  Persiuntimo paslaugos kaina, kurią sudaro:

a) Elektros energijos perdavimo kaina – ją sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais.

b) papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos – paslaugos, kurios užtikrina energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais laikantis nustatytų elektros energijos tiekimo kokybės ir patikimumo ribų.

c) Elektros energijos skirstymo kaina – ją sudaro skirstomųjų tinklų operatoriaus, turinčio daugiau nei 100 tūkst. vartotojų, patiriami kaštai paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais. Elektros energijos skirstymo kaina priklauso nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna (vartoja) elektros energiją. Paveiksle parodyta skirstymo paslaugos žemos įtampos tinklais kaina, indeksuota įvertinant skirstymo paslaugos teikimo sąnaudų priskyrimo buitiniams vartotojams koeficientą.

3. Viešuosius interesus atitinkančios paslaugos (toliau – VIAP) kaina – skirta elektros energijos gamybai iš atsinaujinančių energijos išteklių, balansavimui perdavimo ir skirstymo tinkle, centralizuotai prekybai bei kitoms VIAP sąnaudoms, kaip atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių prijungimas, VIAP paslaugų administravimas ir pan.

4. Visuomeninio tiekimo paslaugos kaina – sudaro visuomeninio tiekėjo veiklos sąnaudos, patirtos vykdant visuomeninį elektros energijos tiekimą buitiniams vartotojams.

5. Papildoma dedamoji prie skirstymo kainos – skirta kompensuoti elektros energijos įsigijimo kainos skirtumus, susidarančius tarp Tarybos nustatytos įsigijimo kainos ir rinkoje faktiškai susiformavusios kainos, visuomeninio tiekimo pajamų skirtumus, susidariusius dėl prognozuotų ir faktinių pajamų neatitikimo, taip pat visuomeninio tiekėjo sąnaudoms, susijusioms su liberalizavimo procesu, padengti (bus taikoma iki 2025-12-31).

3 pav. Vidutinės elektros energijos kainos ŽĮ vartotojams palyginimas, ct/kWh (be PVM)4 pav. Vidutinės elektros energijos kainos VĮ vartotojams palyginimas, ct/kWh (be PVM)
 

5 pav. Vidutinė elektros energijos kaina VĮ ir ŽĮ vartotojams 2021 m. I pusm. ir 2021 m. II pusm., ct/kWh (be PVM)Patvirtinti 2022 m. II pusmečio elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams

 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) patvirtino visuomeninio tiekėjo UAB „Ignitis"* 2022 m. II pusmečio elektros energijos tarifus buitiniams vartotojams, kurie bus taikomi vartotojams, per metus suvartojantiems mažiau kaip 1000 kWh ir nepasirinkusiems nepriklausomo elektros tiekėjo**.

Populiariausias „standartinis“ vienos laiko zonos tarifas, įvertinus elektros tiekimo kainos kompensacija, sieks 24,0 cento už kilovatvalandę (su PVM) – 43,71 proc., arba 7,3 cento daugiau negu 2022 m. I pusmetį (16,7 cento). Dviejų laiko zonų dienos tarifas didės 44,44 proc. (8,4 cento) iki 27,3 cento, o nakties – 93,55 proc. (11,6 cento) iki 24,0 cento.

Detali informacija apie kiekvieno tarifo plano tarifus čia: https://www.vert.lt/elektra/Puslapiai/tarifai/visuomeniniai-tarifai-eso-galiojantys.aspx

 

Lietuva Europos Sąjungos kontekste

 

Lietuvoje visuomeninė elektros energijos kaina buitiniams vartotojams, per metus suvartojantiems 1 000 – 2 500 kWh elektros energijos, yra 43,2 proc. mažesnė už ES vidurkį.

6 pav.  Buitinių vartotojų elektros energijos kainos 2021 m. II pusm. (su mokesčiais), „Eurostat" duomenys


* UAB „Ignitis" yra visuomeninis tiekėjas ir kartu vykdo veiklą kaip nepriklausomas elektros energijos tiekėjas, kurio kainų VERT nereguliuoja.

** Išsamiai apie elektros rinkos liberalizavimą skaitykite ČIA.