Įeiti
Publikuoti: 2014-12-09. Atnaujinta: 2017-06-21

DUOMENŲ SURINKIMO IR ANALIZĖS INFORMACINĖ SISTEMA (DSAIS)


dsais

Startavo DSAIS


Informuojame, kad 2015 m. kovo 10 d. startavo Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistema (DSAIS), kuri sudarys galimybes reguliuojamiems ūkio subjektams el. būdu patogiau ir operatyviau teikti ketvirtines ataskaitas, kitus periodinius duomenis bei informaciją. 
Ūkio subjektai raginami naudotis DSAIS, išbandyti, kaip veikia sistema, kokie duomenų teikimo principai. Tikimasi, kad 2015 m. bent 30 proc. informacijos iš reguliuojamų ūkio subjektų bus surenkama el. būdu. Nuo 2016 m. sausio 1 d. teikti informaciją el. forma bus privaloma.

Ūkio subjektų patogumui parengta išsami DSAIS naudotojų instrukcija. Kilus klausimams, maloniai prašome kreiptis el. p. [email protected].

DSAIS pristatymo renginys


Baigiant diegti Duomenų surinkimo ir analizės informacinę sistemą (DSAIS), 2015 m. vasario 24 d. reguliuojamų įmonių atstovai buvo pakviesti dalyvauti DSAIS pristatymo renginyje.

Pirmininkė Inga Žilienė pradėjo renginį ir pristatė institucijos veiklą bei 2015 metų prioritetus (atsisiųskite pristatymą), LRAIC kainodaros modelio elektros energetikos sektoriuje koncepciją, įgyvendinimą ir rezultatus (atsisiųskite pristatymą) pristatė pirmininko pavaduotojas Darius Biekša, Įleidimo ir išleidimo taškų kainodaros modelio įgyvendinimą gamtinių dujų perdavimo sistemoje (atsisiųskite pristatymą) Dujų skyriaus patarėjas Justas Černiauskas, naują vandens ūkio sektoriaus paslaugų kainodarą (atsisiųskite pristatymą)Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė.
Ūkio subjektai, reguliariai teikiantys įvairių formų ataskaitas ir kitus duomenis, supažindinti, kaip šie procesai vyks artimiausiu metu pradėjus veikti DSAIS sistemai: kokie pagrindiniai veikimo principai, duomenų pateikimo ypatumai, pateikta kita naudinga informacija, reikalinga patogiai ir lengvai naudotis sistema. Renginio metu taip pat atsakyta į dalyviams rūpimus klausimus, diskutuota, kaip galima patobulinti sistemą, DSAIS tolesnes perspektyvas ir vystymą pristatė Administracijos direktorė Ana Selčinskienė.
Reguliuojamų ūkio subjektų patogumui taip pat parengta išsami DSAIS naudotojų instrukcija (atnaujinta 2015-03-02). 

Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistemA (DSAIS) 


Siekiant kuo operatyviau surinkti, apdoroti ir pasinaudoti reguliuojamų ūkio subjektų teikiama informacija, reikalinga priimant sprendimus, teikiant oficialią informaciją visuomenei, baigiama diegti Duomenų surinkimo ir analizės informacinė sistema (DSAIS). Planuojama, kad sistema pradės veikti 2015 m. kovo mėnesį.
Tai vienas iš 2013–2015 m. strateginio veiklos plano prioritetų, skatinant konkurencingos verslo aplinkos ir partnerystės tarp energetikos vartotojų bei paslaugų teikėjų formavimą.
DSAIS yra pirmasis žingsnis kuriant elektroninę duomenų bazę energetikos sektoriuje. Įgyvendinus šį projektą, toliau bus plėtojama rodiklių valdymo ir pažangios analizės informacinę sistema.
Tikimasi, kad jau 2015 metais bent 30 proc. informacijos iš reguliuojamų ūkio subjektų bus surenkama elektroniniu būdu, 2016 metais – 100 proc. Tai užtikrins duomenų saugumą, padės išvengti žmogiškųjų klaidų, taip pat sudarys galimybes modeliuoti galimus pokyčius rinkoje.