Įeiti
Publikuota: 2014.05.07. Atnaujinta: 2019.10.24

Teisės aktai


​ 1. Teisės aktai, reglamentuojantys Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos veiklą
Europos Sąjungos teisės aktai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai
2. Teisės aktai, reglamentuojantys atsinaujinančių išteklių energetikos, elektros, šilumos, gamtinių dujų, vandens bei transporto veiklos priežiūros sričių reikalavimus     
Atsinaujinantys ištekliai
​Energijos ištekliai
Elektra
​Šiluma
Dujos
Vanduo
Transportas

 

​Europos Komisijos, kitų tarptautinių organizacijų išaiškinimai, rekomendacijos, kiti dokumentai
Europos Komisijos rekomendacijos dėl kibernetinio saugumo energetikos sektoriuje (anglų kalba)
Europos Komisijos studija apie energetikos sektoriaus reguliavimo institucijų nepriklausomumą ir veiklos efektyvumą (anglų kalba)
Europos Komisijos palyginamoji analizė apie pažangiąsias matavimo sistemas (anglų kalba)
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ataskaita apie sektorinių reguliavimo institucijų veiklos rodiklius (anglų kalba)