Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2021-04-07

Išaiškinimai teisės aktų klausimais


Paskelbta​Pavadinimas​Dokumentas .pdf formatu
DUJŲ SEKTORIUS​ ​ ​ ​
​2017-04-20Dėl nepriklausomo auditoriaus išvados apie reguliuojamos veiklos ataskaitas vertinimo​.pdf formatu
2013-02-12Dėl papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos, skirtos suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms kompensuoti 2013 metais, įskaičiavimo į šilumos kainą ​ ​
​ELEKTROS SEKTORIUS ​ ​
​2016-03-10​ ​​Dėl elektros energijos perdavimo, persiuntimo paslaugų kainų ir visuomeninių kainų taikymo už 2016 m. sausio mėnesį
​2014-09-16Dėl balansavimo elektros energijos kainos nustatymo principų​
​​2013-12-13​​Dėl garantinio elektros energijos tiekimo
2011-06-21Dėl elektros energijos gamintojo įrenginių prijungimo prie elektros tinklų
​​2011-03-31Dėl elektros energijos nepriklausomo tiekėjo veiklos sąnaudų metinės ataskaitos ir metinės finansinės atskaitomybės auditavimo
​ ​ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ SEKTORIUS
​2015-02-25​​Dėl dalyvavimo paskelbtuose skatinimo kvotų paskirstymo aukcionuose
​​2013-03-01​​Dėl fiksuoto tarifo taikymo saulės šviesos elektrinėms
2012-12-03​​Dėl gamintojų, turinčių prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutartis arba leidimus gaminti elektros energiją
2011-07-14Dėl nekintančių skatinimo priemonių taikymo pradžios momento ir fiksuoto tarifo dydžio nustatymo
ŠILUMOS SEKTORIUS​ ​
​2021-04-07
​Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemų sąnaudų apskaitos
.​pdf formatu
​2017-03-17Dėl papildomos kuro ir (ar) šilumos įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų sąnaudų ir pajamų neatitikimo dedamosios skaičiavimo.pdf formatu
​​2017-03-13Dėl sąnaudų už energijos išteklių biržoje sudarytus sandorius deklaravimo ir įskaičiavimo į šilumos kainą​​.pdf formatu
​2016-07-15Dėl Komisijos 2016 m. kovo 18 d. viešo išaiškinimo dėl šilumos tiekėjo palyginamųjų sąnaudų apskaičiavimo patikslinimo
​2016-05-03Dėl medienos kilmės biokuro kainos taikymo apskaičiuojant šilumos kainą
​2016-04-22Dėl vidutinės gamtinių dujų transportavimo kainos apskaičiavimo
​2016-03-18Dėl šilumos tiekėjo palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimo
​2016-02-11Dėl gamtinių dujų akcizo sąnaudų įvertinimo šilumos kainoje
​2016-01-27Dėl ekonominio naudingumo sąlygos tinkamo įgyvendinimo įsigyjant energijos išteklius
​2015-12-23Dėl biokuro prekybos energijos išteklių biržoje
​2015-12-04Dėl šilumos kainoms nustatyti būtinos informacijos pateikimo
​2014-11-12Dėl šilumos kainų įvedant eurą
​2014-10-16Dėl teritorijos, kurioje veikia nepriklausomas šilumos gamintojas, sąvokos turinio bei įtakos kainai toje teritorijoje nustatymo būdo
​2014-09-10Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų reguliuojamos veiklos
2013-12-30Dėl nepriklausomų šilumos gamintojų taikytinų šilumos kainų
2013-12-30Dėl apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo, kai šilumos tiekėjas valdo daugiau negu vieną centralizuoto šilumos tiekimo sistemą
2013-10-24Dėl galimybės šilumos tiekėjams sąžiningai konkuruoti savo šilumos gamybos įrenginiais
2013-07-16Dėl medienos kilmės biokuro vidutinės rinkos kainos taikymo
2012-11-26Dėl karšto vandens kainos dedamųjų taikymo, apskaičiuojant konkretaus mėnesio karšto vandens kainą
2012-01-05Dėl UAB „Vilniaus energija“ sąskaitų detalizavimo
2011-12-13Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų
2011-11-18Dėl šilumos kainų skaičiavimo
2011-07-05Dėl šilumos paskirstymo metodo taikymo teisėtumo
2011-05-23Dėl šilumos tiekėjo realizuoto šilumos kiekio ir pelno tarpusavio sąsajos
2011-04-18Dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų
​ ​VANDENS SEKTORIUS​ ​ ​ ​
2021-04-07
Dėl Geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemų sąnaudų apskaitos
.pdf formatu
2019-03-27​Viešasis išaiškinimas dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 45.5.21 papunkčio nuostatų, susijusių su Lietuvos statistikos departamento paskutinio skelbiamo vidutinio vandens tiekimo, nuotekų valymo, atliekų tvarkymo ir regeneravimo veiklos ketvirčio darbo užmokesčio duomenimis, taikymo.pdf formatu
​​2012-03-08​​​Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų perskaičiavimo nepasibaigus nustatytų kainų galiojimo laikotarpiui
TARPSEKTORINIAI IŠAIŠKINIMAI​ ​
​2015-12-31​Informacija ūkio subjektams dėl ataskaitų ir kitos informacijos teikimo per DSAIS
​2015-04-20Dėl įgaliojimo atstovauti juridinį asmenį
​​2015-03-31​​Dėl informacijos, susijusios su energetikos ir geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo veikla, teikimo teisinių aspektų
​2015-01-14Dėl atsiskaitymo už 2014 m. gruodžio mėn. suteiktas geriamojo vandens, elektros energijos ir dujų tiekimo paslaugas, mokėjimus atliekant internetu
​​2014-09-29Dėl euro įvedimo Lietuvoje
2012-10-22Dėl informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo
2012-05-24 Dėl energetikos įmonių, kurios verčiasi energijos perdavimo ir (arba) skirstymo veikla, pajamų apskaičiavimo
2012-03-30 ​​Dėl informacijos, pateikiamos mokėjimo už šilumą pranešimuose
2011-05-23​​Dėl kainų skaičiavimo metodikų rengimo ir tvirtinimo diskrecijos