Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2023-01-30

Vykstančios viešosios konsultacijosViešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių ​​
Konsultacija vyksta nuo 2023-01-30 iki 2023-02-10. 

 

Atliekų reguliavimo skyriaus
vedėjas Raimondas Balčiūnas 
El. p. [email protected] 

Tikslas  įgyvendinti Atliekų tvarkymo įstatymą, bei papildyti taisykles nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos teikimą, kai taisyklės taikomos regioninių atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams, kurie teikia komunalinių atliekų tvarkymo reguliuojamos veiklos paslaugas, taip pat atsižvelgiant į teisės aktų pokyčius energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo sektoriuose.

​​

Viešoji konsultacija dėl  Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo​​
 Konsultacija vyksta nuo 2023-01-27 - 2023-02-16

Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus
vedėja Indrė Musvicienė
tel. (8 5) 213 6332, 8 659 61665
el. p. [email protected]
Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus
vedėjas Martynas Maksimovas
tel. (8 5) 213 9268, 8 659 21552
el. p. [email protected]

Tikslas  atlikti Garantinio geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo vykdymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimus.


​​

​​​

Viešoji konsultacija dėl Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo ​pakeitimo​
 Konsultacija vyksta nuo 2023-01-20 - 2023-01-27


Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus patarėjas Airidas Daukšas
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. 
[email protected]

Tikslas  patobulinti Aprašo nuostatas, reglamentuojančias asmenų, kurie VERT pateikė prašymus išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines, sąrašo  sudarymą.​​

Viešoji konsultacija dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos pakeitimo
 Konsultacija vyksta nuo 2023-01-16 - 2023-01-30


Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus
vedėjas Martynas Maksimovas
tel. Nr., 8 5 213 9268
el. p. [email protected]

Tikslas  papildyti metodiką nuostatomis, reglamentuojančiomis investicijų grąžos normos nustatymą Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme numat​ytais atvejais, kai metodika taikoma regioninių atliekų tvarkymo centrams ir bendro atliekų deginimo įrenginio ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojams, kurie teikia komunalinių atliekų tvarkymo reguliuojamos veiklos paslaugas.


​Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Šiaulių energija"​, 2023-01-19
AB "Smiltynės perkėla"​, 2023-01-20
AB Vilniaus šilumos tinklai​, 2023-01-13
LR Susisiekimo ministerija​, 2023-01-30


Viešoji konsultacija dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirstų lėšų administravimo tvarkos aprašo pakeitimo​

 Konsultacija vyksta nuo 2023-01-12 - 2023-01-19


Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. [email protected]


Tikslas – numatyti suskystintų gamtinių dujų terminalo (SGDT) lėšų surinkimo ir išmokėjimo tvarką, kai Tarybos sprendimu nustatytas gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos ( Saugumo dedamoji) dydis yra lygus nuliui.​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Klaipėdos nafta"​, 2023-01-25
AB "Amber Grid"​, 2023-01-25​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl  Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos  pakeitimo ir Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainųnustatymo metodikos pakeitimo

 Konsultacija vyksta nuo 2023-01-12 - 2023-01-26


Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. [email protected]


Tikslas – aiškiau reglamentuoti į gamtinių dujų įmonių reguliuojamų paslaugų pajamų viršutines ribas įtraukiamų pajamų ir sąnaudų nuokrypių nuo Tarybos nustatytų vertinimo principus.
​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl  Geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir nuotekų apskaitos prietaisų ​įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodikos pakeitimo​

 Konsultacija vyksta nuo 2022-12-20 - 2023-01-09


Šilumos ir vandens departamento
Vandens skyriaus vedėja Indrė Musvicienė, Tel. (8 5) 213 6332, 8 (659) 61665, 
el. p. [email protected]


Tikslas – atlikti Metodikos pakeitimus. ​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB„Aukštaitijos vandenys"​, 2022-12-23​
UAB „Vilniaus vandenys“ ​, 2023-01-03​​
UAB „Šiaulių vandenys"​, 2023-01-09
UAB „​Kauno vandenys", 2023-01-09
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2023-01-23


​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl  Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

 Konsultacija vyksta nuo 2022-12-16 - 2022-12-23


Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr
tel. (8 5) 213 9324
el. p. [email protected]

Tikslas – patikslinti palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti taikomo sąlyginio elektros energijos suvartojimo technologinėms reikmėms rodiklio nustatymo tvarką, kad palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos tiksliau atspindėtų šilumos tiekimo sistemose patiriamus faktinius šilumos gamybos kaštus.

Gaut​os pastabos ir pasiūlymai:
Akcinė bendrovė "Kauno energija", 2022-12-28
UAB "Litesko"​, 2022-12-28
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-12-23
UAB “Šiluma miestams”​, 2022-12-28
AB "Šiaulių energija"​, 2022-12-20


​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos
 Konsultacija vyksta nuo 2022-12-12 - 2022-12-19


Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus
vedėjas Ignas Kazakevičius
tel. +370 620 52493
el. p. [email protected]

Tikslas – atlikti Rinkos pajamų nustatymo ir pajamų perviršio skaičiavimo metodikos pakeitimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos energetikos institutas, 2022-12-14
UAB „Energogrupė“, 2022-12-16 
Europien​ Energy A/S, 2022-12-16
Lietuvos hidroenergetikų asociacija, 2022-12-19
UAB „Elektrum“, 2022-12-19
UAB „Gren Klaipėda​“, 2022-12-19
AB „Ignitis grupė“, 2022-12-19
UAB „Alytaus šilumos tinklai“, 2022-12-19
Scener, UAB, 2022-12-19
Šiaulių energija, AB, 2022-12-19
UAB „Litesko“, 2022-12-19
Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacija​, 2022-12-20
UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“, 2022-12-19
AB ORLEN Lietuva, 2022-12-19
UAB „Enefit Green“, 2022-12-19
UAB „Baltpool“​, 2022-12-20
UAB „Green Genius“, 2022-12-20
AB Vilniaus šilumos tinklai, 2022-12-20
UAB “E energy invest", 2022-12-20
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2022-12-20
UAB koncernas „Achemos grupė“, 2022-12-20
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2022-12-21
VŠĮ „Energetinių tyrimų agentūra“, 2022-12-20​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių​ 
 Konsultacija vyksta nuo 2022-12-09 iki 2022-12-16

Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus
vedėja Giedrė Devetinaitė-Puzarienė
tel. (8 5) 213 6454
el. p. [email protected]

Tikslas – atlikti Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių pakeitimus.​​​​Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo
 Konsultacija vyksta nuo 2022-12-06 iki 2022-12-09

Pastabas ir pasiūlymus Projektui prašome teikti paštu Verkių g. 25C-1, 08223 Vilnius, faksu (8 5) 213 5270, elektroniniu paštu [email protected] arba per TAIS. 

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. 8 612 38 659
el. p. [email protected]

Tikslas – atlikti Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimus. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
BALTPOOL, UAB​, 2022-12-12
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija​, 2022-12-09
LR Konkurencijos taryba​, 2022-12-05
UAB „Šiluma miestams“​​, 2022-12-12


​​
Viešoji konsultacija dėl Lietuvos PSO perdavimo paslaugų kainų metodikos ir preliminarių 2024–2028 m. kainų​
 Konsultacija vyksta nuo 2022-12-02 iki 2023-02-01

Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu  [email protected] (kopija [email protected] ir [email protected]). 

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Lina Karpavičiūtė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. [email protected]

Tikslas – nustatyti metodinius pakeitimus naujam reguliavimo periodui (2024-2028 metai).


Pakartotinė viešoji konsultacija dėl Pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašų
 Konsultacija vyksta nuo 2022-11-29 iki 2022-12-09

Verkių g. 25C-1, LT 08223 Vilnius, faksu (8 5 213 5270) ar elektroniniu paštu [email protected] bei pastabas adresuoti taip pat ir operatoriams – atitinkamai atnaujintam ESO projektui skirtas pastabas siunčiant elektroniniu paštu [email protected], o atnaujintam LITGRID projektui skirtas pastabas – [email protected].

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus vyr. specialistė
Justina Malakauskaitė
tel. (8 5) 213 5241
el. p. [email protected]

Tikslas – atlikti Pasinaudojimo elektros tinklai aprašų pakeitimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB Telšių vėjo jėgainės​, 2022-12-09​
​UAB Telšių ​vėjo energija, 2022-12-09
​UAB Renerga, 2022-12-09​ (pastabos)
UAB Green Genius, 2022-12-09
UAB Balteva, 2022-12-09
UAB Aura Power Developments​, 2022-12-09
Lietuvos saulės energetikos asociacija, 2022-12-09
​​​​Lietuvos vėjo elektrinių asociacija, 2022-12-09
​Lietuvos verslo konfederacija​, 2022-12-09
UAB E Energy Invest​, 2022-12-09 (pastabos ESO, pastabos LITGRID), 2022-12-09
UAB Enefit Green, 2022-12-09
UAB Ignitis Renewables​, 2022-12-09
UAB JTPG, 2022-12-09
UAB Vėjo pašvaistė, 2022-12-09
UAB Šviečia saulė, 2022-12-09
UAB Troškūnų vėjas, 2022-12-09​
VšĮ Energetinių tyrimų agentūra​, 2022-12-09
Lietuvos saulės energetikos asociacija​, 2022-12-15
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba​, 2022-12-15
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija​, 2022-12-27
UAB "Aura Power Developments"​, 2023-01-05
​Lietuvos vėjo elektrinių asociacija​, ​2023-01-20Viešoji konsultacija dėl Ūkio subjektų konsultavimo tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2022-11-16 iki 2022-11-28

Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus​
​patarėja A.V. Patiejūnienė
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. [email protected]

Tikslas –  tobulinti VERT konsultacijų, teikiamų į VERT pasikreipusiems paklausėjams (ūkio subjektams, vartotojams, kitiems juridiniams ar fiziniams asmenims), rengimo, teikimo, vertinimo ir skelbimo bei suteiktų konsultacijų įrašų naudojimo, saugojimo ir naikinimo tvarką.Viešoji konsultacija dėl Prekybos lankstumo paslaugomis tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2022-11-16 iki 2022-11-23

Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus​
vyr. specialitas Adas Zakarauskas
Tel. +370 685 47437
El. p. [email protected]

Tikslas –  parengti Aprašą, skirtą reglamentuoti energijos skirstymo operatoriaus  iš elektros energijos rinkos dalyvių perkamų elektros energetikos sistemos lankstumo paslaugų įsigijimo ir naudojimosi skirstomuosiuose tinkluose tvarką, bei lankstumo paslaugų specifikacijas ir (ar) standartizuotus lankstumo paslaugų produktus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis“, 2022-11-23 (priedas​)
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija​, 2022-11-25​​​
Viešųjų pirkimų tarnyba​, 2022-11-21​

​​​​​​

Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo​

Konsultacija vyksta nuo 2022-11-10 iki 2022-11-14

Šilumos ir vandens departamento
vyr. patarėja Rasa Valatkevičienė
Tel. (8 682) 01549
El. p. [email protected]

Tikslas –  pakoreguoti Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-11-11
AB "Ignitis gamyba" (priedas​), 2022-11-15
Idex Baltic UAB​, 2022-11-15
UAB “Šiluma miestams”​, 2022-11-15
UAB "Baltpool"​, ​2022-11-17


Viešoji konsultacija dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos​

Konsultacija vyksta nuo 2022-10-27 iki 2022-11-14

Šilumos ir vandens departamento
vyr. patarėja Rasa Valatkevičienė
Tel. (8 682) 01549
El. p. [email protected]


Tikslas –  atsižvelgti į 2021 m. liepos 29 d. vykusio viešojo posėdžio Nr. O2E-44 protokolą: įvertinti siūlymą pelno (nuostolių) koeficientą taikyti tik tai elektros gamybos pelno daliai, kuri viršija ekonomiškai pagrįstą pelną.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Šiaulių energija“​, 2022-11-08
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgain​ė​, 2022-11-11
UAB Gren Klaipėda​, 2022-11-14
UAB "Litesko"​, 2022-11-15
Kauno kogeneracinė jėgainė​, 2022-11-15
Akcinė bendrovė "Kauno energija"​, 2022-11-15
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-11-15


Viešoji konsultacija dėl Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo 

Konsultacija vyksta nuo 2022-10-24​​ iki 2022-11-07

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyriausioji specialistė Urtė Pavydė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. [email protected]

Tikslas –  papildyti aprašą nuostatomis, susijusiomis su duomenų apie gamtinių dujų tiekimo įmonės patirtas faktines gamtinių dujų įsigijimo sąnaudas gamtinių dujų tiekimo kainos dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu bei gautus gamtinių dujų tiekimo kainos dalinio kompensavimo lėšų dydžius pateikimu.

​​Gautos pastabos ir pasiūlymai:

​​​Konkurencijos taryba, 2022-11-07
UAB "Ignitis", 2022-11-07 (pastabos ir pasiūlymai​)
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija​, 2022-11-09​


 

Viešoji konsultacija dėl:

1) Atliekų tvarkymo sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo projekto;

2) Regioninių atliekų tvarkymo centrų ir bendro atliekų deginimo įrenginio​ ir (ar) atliekų deginimo įrenginio valdytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo projekto;

3) Po rūšiavimo likusių, perdirbti ir pakartotinai panaudoti netinkančių energetinę vertę turinčių komunalinių atliekų deginimo vienos tonos įkainio viršutinės ribos nustatymo metodikos projekto;

4) Komunalinių atliekų tvarkymo regioninės kainos nustatymo metodikos projekto.

Konsultacija vyksta nuo 2022-10-17 iki 2022-11-04.

Atliekų reguliavimo skyriaus
vedėjas Raimondas Balčiūnas
El. p. [email protected]

Atliekų reguliavimo skyriaus
vyr. specialistė Viktorija Kondratavičiūtė
El. p. [email protected]

Tikslas – įgyvendinti 2021-12-23 Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787  2, 112, 12, 28, 30, 301, 302, 351 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 251, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 straipsniais, septintuoju1 ir septintuoju2 skirsniais įstatymu Nr. XIV-875  priimtus Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimus, kuriais siekiama reguliuoti komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kainodarą, o Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įgaliojama nustatyti viršutinę atliekų deginimo vienos tonos įkainio ribą ir komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos regioninę kainą.

 Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Aplinkos apsaugos agentūra​, 2022-10-31
Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija​, 2022-11-03
AB Kauno kogeneracinė jėgainė, 2022-11-04
UAB GREN Klaipėda​​, 2022-11-04
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė​, 2022-11-04 (pastabos ir pasiūlymai​)
UAB “VAATC”, 2022-11-07
​Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos skyrius​, 2022-11-07
Lietuvos regioninių atliekų tvarkymo centrų asociacija, 2022-11-07 (pastabos Nr. 1, pastabos Nr. 2​)
Aplinkos apsaugos departamentas, 2022-11-07
CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants)​, 2022-11-07
Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba​, 2022-11-10
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-11-10
Lietuvos savivaldybių asociacija​​, 2022-11-17
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija​, 2022-11-24


​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl ​Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarko aprašo pakartotinio derinimo 

Konsultacija vyksta nuo 2022-10-14 iki 2022-10-18

Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus patarėjas Airidas Daukšas
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. 
[email protected]
Dujų ir elektros departamento
vyr. patarėjas Rimas Valungevičius
Tel. (8 5) 239 7826
El. p. 
[email protected]
Techninės priežiūros departamento direktorius Andrius Daščioras
Tel. 8 (659) 73 076
El. p. 
[email protected]
Leidimų skyriaus
vedėja Ramunė Laukevičienė
Tel. 8 (619) 83242
El. p. 
[email protected].

Tikslas – atlikti Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarko aprašo pakeitimus po gautų pastabų po viešosios konsultacijos.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Pamario energija", 2022-10-17
UAB "Balteva"​, 2022-10-18
Elektrum Lietuva, UAB​, 2022-10-18
​​​UAB Enefit Green​, 2022-10-18
UAB "Ignitis renewables projektai"​, 2022-10-18
UAB "Karjerų linija"​, 2022-10-18
UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos"​, 2022-10-18
UAB "Telšių vėjo energija"​, ​2022-10-18
UAB "Vėjo pašvaistė"​, 2022-10-18
UAB "Investicijos nata"​, 2022-10-19
Lietuvos verslo konfederacija​, 2022-10-19
UAB ASP INVEST, 2022-10-19
UAB „Investicijos nata“​, 2022-10-19​
UAB "Enefit Green"2022-10-24


​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl ​Šilumos aukciono reglamento 

Konsultacija vyksta nuo 2022-10-13 iki 2022-10-20

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. [email protected]


Tikslas – atlikti Šilumos aukciono reglamento pakeitimus.​​Gautos pastabos ir pasiūlymai:
LR Konkurencijos taryba​, 2022-10-19
Vilniaus šilumos tinklai, AB​,  2022-10-20

​​​​​Viešoji konsultacija dėl  ​UAB „Energijos skirstymo operatorius“ Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2022-10-05 iki 2022-10-18

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus

Vyr. specialistė Justina Malakauskaitė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. [email protected]  Tikslas – įgyvendinant Elektros energetikos (EEĮ), Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymus (AIEĮ), pakoreguoti Pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB ”FOLISITA NT”​, 2022-10-06​
​​​Advokatų kontora PRIMUS​, 2022-10-11
Lietuvos saulės energetikos asociacija​​, 2022-10-18​
UAB „Green Genius“2022-10-19
UAB "Enefit Green"2022-10-20
Lietuvos verslo konfederacija2022-10-20
​​


Viešoji konsultacija dėl  ​LITGRID AB Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašo​

Konsultacija vyksta nuo 2022-10-05 iki 2022-10-18

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus

Vyr. specialistė Justina Malakauskaitė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. [email protected]  Tikslas – įgyvendinant Elektros energetikos (EEĮ), Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymus (AIEĮ), pakoreguoti Pasinaudojimo elektros perdavimo tinklais tvarkos aprašą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:

VŠĮ Energetinių tyrimų agentūra​, 2022-10-19

UAB „Green Genius“​, 2022-10-19
UAB "Vėjo investicijos", 2022-10-19
UAB "Aura Power Developments"​​, 2022-10-20​
UAB „Ignitis renewables“​, 2022-10-20
UAB „Telšių vėjo jėgainės“, 2022-10-20
​​UAB "Enefit Green", 2022-10-20
Lietuvos verslo konfederacija, 2022-10-20
Advokatų kontora Cobalt, UAB ,,European Energy Lithuania“​, 2022-10-20
RWE Supply & Trading GmbH​, 2022-11-16


​​​

​​​


​​Viešoji konsultacija dėl Asmenų pateiktų prašymų išduoti leidimus plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus įrengiant saulės šviesos energijos elektrines vertinimo tvarkos aprašo​

Konsultacija vyksta nuo 2022-09-22 iki 2022-10-03

Teisės departamento
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus
Patarėjas A. Daukšas
Tel. (8 5) 213 3441
El. p. [email protected]

Dujų ir elektros departamento
Vyr. patarėjas R. Valungevičius
Tel. (8 5) 239 7826
El. p. [email protected]

Leidimų skyriaus

vedėja Ramunė Laukevičienė
Tel. 8 619 83242
El. p. [email protected].

Tikslas –  nustatyti reikalavimus asmenims, kurie teikia VERT prašymus išduoti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, bei reglamentuoti kitus klausimus, susijusius su Sąrašo sudarymu, tvirtinimu bei asmenų pateiktų dokumentų bei informacijos vertinimu. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Solargen"​, 2022-09-21
UAB "Gerbūnis"​, 2022-09-26
Lietuvos Saulės Energetikos Asociacija​, 2022-09-28
UAB „A-Geoinvest“​, 2022-09-30
UAB "Karjerų linija"​, 2022-10-03
Lietuvos saulės energetikos asociacija​, 2022-10-03
UAB ASP INVEST​, 2022-10-03
Cobalt ūkio subjektų grupė​, 2022-10-03
UAB "Regenera LT"​, 2022-10-03
Sunly Land, UAB​, 2022-10-03
UAB "Vėjo pašvaistė"​, 2022-10-03
UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“​, 2022-10-03
UAB Enefit Green​, 2022-10-03
Boniškių vėjas, UAB​, 2022-10-03
UAB PSVL WIND​,​ 2022-10-03
UAB "Telšių vėjo jėgainės"​, 2022-10-04
UAB "Ignitis renewables projektai"​, 2022-10-04
UAB "Investicijos nata"​, 2022-10-04
Balteva, UAB​, 2022-10-04
LR Energetikos ministerija​​, 2022-10-05
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra​, 2022-10-13​
Elektrum Lietuva​, 2022-10-13Viešoji konsultacija dėl Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2022-09-20 iki 2022-10-11

Dujų ir Elektros departamento
Elektros skyriaus
patarėja Laima Kasparavičiūtė
Tel. 8 615 22973
El. p. l[email protected]

Leidimų skyriaus
vedėja Ramunė Laukevičienė
Tel. 8 619 83242
El. p. [email protected].

Tikslas – nustatyti sąlygas Jūrinės teritorijos naudojimo AEI naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimui ir leidimų išdavimui.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas​​, 2022-09-27
ORLEN`S COMMENTS REGARDING OFFSHORE TENDER PROCEDURES​, 2022-10-05
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2022-10-07
Vilniaus universitetas​, 2022-10-08​​
UAB "Enefit Green"​​, 2022-10-10​
UAB „Green Genius“, 2022-10-10
Total Energies Renewables​​, 2022-10-10
UAB „Ignitis renewables“, 2022-10-11
Lietuvos vėjo elektrinių asociacija​, 2022-10-11
LITGRID AB2022-10-11
UAB "EPSO-G"​, 2022-10-12
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija2022-10-12​
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos​2022-10-12​

​​

​​


​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Energijos išteklių biržos reglamento pakeitimo​

Konsultacija vyksta nuo 2022-09-15 iki 2022-09-23

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus
Patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė

​Tel. (8 5) 213 9324
Mob. tel. 8 612 38659
El. p. [email protected]

Tikslas – ​papildyti Energijos išteklių biržos reglamentą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Šiaulių energija"​, 2022-09-21
​​Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​, 2022-09-23
Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA​, 2022-09-23
Idex Baltic UAB​, 2022-09-23
BALTPOOL, UAB​, 2022-09-23
UAB "E energija"​, 2022-09-27
BALTPOOL, UAB​ (priedas​​), 2022-09-26
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-09-27
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​, 2022-09-29
AB Vilniaus šilumos tinklai, 2022-09-29
AB Vilniaus šilumos tinklai​ (priedas​), 2022-09-23
Lietuvos savivaldybių asociacija​​, 2022-10-03​​​


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Administracinio nusižengimo teisenos, protokolo ir nutarimo administracinio nusižengimo byloje registravimo bei nutarimo vykdymo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-09-13 iki 2022-09-20

Teisės departamento
Teisės taikymo skyriaus 
vyresn. patarėjas Povilas Šalaševičius

Tel. (8 5) 213 6454
El. p. [email protected]

Tikslas – ​pakoreguoti Taisykles taip, kad jų nuostatos atitiktų Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas bei VERT atliekami administracinių nusižengimų tyrimai bei tyrimo veiksmai būtų vykdomi kuo operatyviau ir būtų išnaudojamas Administracinių nusižengimų registro funkcionalumas.


​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2022-09-07 iki 2022-09-09

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. [email protected]

Tikslas – ​pakoreguoti palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms apskaičiuoti naudojamus rodiklius, kad palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos atspindėtų šilumos gamintojų realiai patiriamus šilumos gamybos kaštus.​
Viešoji konsultacija dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2022-09-05  iki 2022-09-08

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė
tel. +370 612 38 659
el. p. [email protected]

Tikslas – pakeisti aprašą, atsižvelgiant į priimtus Šilumos ūkio įstatymo, Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos pakeitimus, rinkos dalyvių  siūlymus, taip pat reaguojant į reikšmingus situacijos biokuro rinkoje pokyčius. Numatyti pakeitimai aktualūs šilumos aukcionų dalyviams.

​​​Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Šiaulių energija"​, 2022-09-12
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba​, 2022-09-12
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija​, 2022-09-12


Viešoji konsultacija dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-08-24  iki 2022-09-08

Techninės priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja
Birutė Jagminienė
Tel. 8 (616) 78589
El. p. [email protected]

Koordinavimo ir analizės skyriaus 
Vyr. specialistė ​Audronė Jurtautienė
Tel. 8 (614) 98518
El. p. [email protected]

Tikslas – nustatyti kietojo biokuro kokybės patikrinimo tvarką, kuri reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos veiklą, atliekant kietojo biokuro, įsigyto energijos išteklių biržoje arba pagal dvišales sutartis, sudaromas ne biržoje, ir biokuro pardavėjo pristatyto biokuro pirkėjui kokybės ir apskaitos kontrolę.
​​​

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Panevėžio energija", 2022-09-06
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2022-09-06
​​​​​Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2022-09-08

​​

Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo ​patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo pakeitimo​​

 Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo​​

Konsultacija vyksta nuo 2022-08-22  iki 2022-09-05

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus 
patarėjas
Giedrius Blagnys
Tel. (8 659) 00647
El. p. [email protected].


Tikslas – pakeisti aprašą ir metodiką, atsižvelgiant į tai, jog Elektros energetikos įstatymo pakeitimo projekte numatyta funkcija VERT tvirtinti kompensacijos, kurią tinklų operatorius moka vartotojams tais atvejais, kai elektros energijos persiuntimas atnaujinamas per ilgesnį projekte nustatytą, laikotarpį, apskaičiavimo metodiką ir nustatyti maksimalų kompensacijos dydį.

​​​​​​​​​​​​​​​

Viešoji konsult​acija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo i​r susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-27 iki 2022-08-16

Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus
vedėjas Martynas Maksimovas
Tel. (8 5) 213 9268
El. p. [email protected]
Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistė Aleksandra Čepukėnienė 
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. [email protected]

Tikslas – patikslinti, kas turi būti aprašyta įmonių, kurios vykdo dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų, sistemos apraše.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Šiaulių vandenys"​, 2022-08-04
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-08-03
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija​, 2022-08-11
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2022-08-18

Viešoji konsult​acija dėl  Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-27 iki 2022-08-10

Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus vedėjas Martynas Maksimovas
Tel. (8 5) 213 9268 
El. p. [email protected]

Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistė Aleksandra Čepukėnienė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. [email protected]

Tikslas – patikslinti, kas turi būti aprašyta įmonių, kurios vykdo dvi ir daugiau reguliuojamų veiklų, sistemos apraše, bei atsižvelgta į dėl pasikeitusios geopolitinės situacijos fiksuojamą kuro kainų ženklų augimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-08-04
AB Vilniaus šilumos tinklai (priedas​), 2022-08-04
AB "Panevėžio energija", 2022-08-09
Akcinė bendrovė "Kauno energija"​, 2022-08-10
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2022-08-17
Viešoji konsult​acija dėl Dėl 10 metų perdavimo tinklo plėtros plano​

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-15 iki 2022-08-05

​Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
vyr. specialistas Dainius Zamuiskas

Tel. 8 5 2135342
El. p. [email protected]

Tikslas – suderinti LITGRID​ AB dešimties metų tinklo plėtros planą.​


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Energijos skirstymo operatorius" (priedas​), 2022-08-08


Viešoji konsult​acija dėl Vartotojų skundų nagrinėjimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje taisyklių patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-15 iki 2022-07-29

Teisės departamento 
Teisėkūros ir teisinės analizės skyriaus vyr. specialistė Brigita Stankevičienė

Tel. (8 636) 08336
El. p. [email protected].

Tikslas – atnaujinti Taisykles, kad jos būtų suderintos su galiojančiais teisės aktais. Projektu siekiama aiškiau reglamentuoti vartotojų skundų dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų, dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo, dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi nagrinėjimo tvarką.Viešoji konsult​acija dėl gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus AB „Amber Grid“ dešimties metų (2022–2031 m.) tinklo plėtros plano derinimo​​

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-11 iki 2022-08-10

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyr. specialistė Asta Žukauskienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. [email protected]

Tikslas – suderinti AB "Amber Grid" dešimties metų tinklo plėtros planą, kuris rengiamas atsižvelgiant į pagrįstas prielaidas apie gamtinių dujų gavybos, tiekimo, vartojimo ir mainų su kitomis šalimis raidą, į regioniniams kelių valstybių narių ir visos Europos Sąjungos tinklams skirtus investicijų planus, taip pat laikymo ir pakartotinio dujinimo suskystintų gamtinių dujų įrenginiams skirtus investicijų planus.​

Viešoji konsult​acija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo projekto​

Konsultacija vyksta nuo 2022-07-01 
iki 2022-07-15

Dujų ir elektros departamento​​
Elektros skyriaus
patarėjas Radoslavas Grigelis
Tel. (8 5) ​213 5241
El. p. radoslavas.grigelis@vert.lt​

​Tikslas – papildyti Informacijos teikimo taisykles nuostatomis, susijusiomis su duomenų apie nepriklausomų elektros energijos tiekėjų patirtas faktines elektros energijos įsigijimo sąnaudas ir su jomis susijusias sąnaudas elektros energijos tiekimo kainos dalinio kompensavimo taikymo laikotarpiu bei gautus elektros energijos tiekimo kainos dalinio kompensavimo lėšų dydžius pateikimu, kuriais remiantis VERT galėtų įsitikinti, kad minėti tiekėjai nepiktnaudžiauja elektros energijos buitiniams vartotojams taikoma elektros energijos tiekimo kainodara.  

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba​, 2022-07-13
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija​, 2022-07-13​​​
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-07-13
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija​, 2022-07-15
UAB "Perlas energija" (priedas​), 2022-07-15
UAB "Ignitis" (priedas), 2022-07-15​​
UAB "Elektrum Lietuva"​, 2022-09-14


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsult​acija dėl Vidutinės svertinės gamtinių dujų importo kainos nustatymo metodikos 

Konsultacija vyksta nuo 2022-06-16 iki 2022-06-22

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
vyriausiasis specialistas Karolis Demšė
Tel. +370 5 250 6183
El. p. [email protected]

Tikslas –  papildyti Importo metodiką nuostatomis, apibrėžiančiomis importuojamų gamtinių dujų kiekių ir jų sąnaudų vertinimą skaičiuojant Vidutinę svertinę gamtinių dujų importo kainą pradėjus eksploatuoti Lenkijos–Lietuvos dujotiekių jungtį. 


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis" (priedas​), 2022-06-22


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-05-16 iki 2022-05-31

Techininė priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus
Vyr. specialistė A. Jurtautienė
Tel. 8 614 98518
El.p. [email protected]

Klaipėdos teritorinio skyriaus
Vyr. specialistas A. Arcišauskas
Tel. 8 659 79845
El. p. [email protected]

Tikslas – patvirtinti Kietojo biokuro kokybės reikalavimų kontrolės tvarkos aprašą.​​

​​​​​​​​

​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo​​

Konsultacija vyksta nuo 2022-05-3 iki 2022-05-13

Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Oksana Statkevič
Tel. +370 659 64577
El. p. [email protected]

Vandens skyriaus vyr. specialistė
Simona Kulikauskienė
Tel. +370 690 91233
El. p. [email protected]

​Ekonominės analizės skyriaus vyr. specialistas Darius Bartišius
Tel. +370 690 01191
El. p. [email protected]

Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėja Renata Bartašiūtė-Černevičė
 Tel. +370 612 38659
El. p. [email protected]

Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus vyr. specialistas Arvydas Vitas
 Tel. +370​ 612 35650 
El. p. [email protected]

Dujų skyriaus vyr. specialistė Urtė Pavydė
Tel. +370 690 16744
El. p. [email protected]


Tikslas – papildyti taisyklių 25 priedą, numatant, kad energetikos įmonės, teikdamos informaciją apie praėjusio mėnesio faktinius pirkto biokuro kiekius bei kainas privalės nurodyti kokios rūšies (pavyzdžiui MG1, MG2, SM1, SM2) biokuras buvo pirktas.

​​Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Kauno energija"​, 2022-05-11
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2022-05-11
AB "Šiaulių energija" (priedas​), 2022-05-12
UAB "Litesko"​, 2022-05-17
UAB "Šiaulių vandenys"​, 2022-05-12
UAB "Vilniaus vandenys"​, 2022-05-12
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija​, 2022-05-17
Lietuvos savivaldybių asociacija​​, 2022-05-30
UAB "Šiaulių vandenys"​, 2022-05-30


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Viešoji konsultacija dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2022-02-21 iki 2022-03-14

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus patarėjas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. [email protected]

Tikslas – įtvirtinti lankstesnį pasiūlymų parduoti šilumą pateikimo modelį bei padidinti rinkos dalyvių šilumos gamybos įrenginių panaudojimo tinklui balansuoti galimybes.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba​, 2022-03-07
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba,​ 2022-03-09
AB "Šiaulių energija",​ 2022-03-09
AB "Panevėžio energija"​, 2022-03-14
UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė (priedas​), 2022-03-14
UAB "Plungės šilumos tinklai"​, 2022-03-15
UAB Gren Klaipėda​, 2022-03-15
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė​, 2022-03-15
UAB "Litesko"​, 2022-03-17
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija​, 2022-03-17
AB "Klaipėdos energija"​, 2022-03-17
AB Vilniaus šilumos tinklai (priedas​), 2022-03-21
Lietuvos savivaldybių asociacija​, 2022-03-21
Akcinė bendrovė "Kauno energija"​, 2022-03-21
UAB "Baltpool"​, 2022-03-21
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija​, 2022-03-21
UAB "Baltpool"​, 2022-03-28