Įeiti
Publikuoti: 2014-01-31. Atnaujinta: 2021-10-18

Vykstančios viešosios konsultacijos


Konsultacija vyksta iki 2021-10-11 iki 2021-10-18


Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus  
patarėja Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. lina.karpaviciute@vert.lt
Dujų skyriaus
vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.valaitis@vert.lt​.

Tikslas – užtikrinti galimybes gamtinių dujų įmonėms valdyti pinigų srautus bei abipusį ir lygiateisį reguliavimą gamtinių dujų tiekimo įmonių ir gamtinių dujų vartotojų atžvilgiu.

​​
​ ​

Konsultacija vyksta iki 2021-10-05 iki 2021-10-18


Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas - papildyti Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą (toliau – Sąnaudų paskirstymo aprašas) nuostatomis, susijusiomis su investicinių projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios elektros energetikos įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (OPEX projektai), faktinių sąnaudų apskaita, taip pat duomenų apie faktiškai atliktas investicijas į Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) modelio optimizuotą ir neoptimizuotą pagrindinio tinklo elementų (elektros energijos persiuntimo oro ir kabelinių linijos ir žemos, vidutinės, aukštos ir ypatingai aukštos įtampos galios transformatoriai) pateikimu.

​​
Gautos pastabos ir pasiūlymai:
​ ​

Konsultacija vyksta iki 2021-10-19


Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Laima Kasparavičiūtė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. laima.kasparaviciute@vert.lt

Tikslas  patikslinti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos (toliau – VIAP metodika) nuostatas, siekiant tiksliau įvertinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšų poreikį.

​​Konsultacija vyksta iki 2021-10-11


Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
patarėja, laikinai vykdanti skyriaus vedėjos funkcijas, Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. lina.karpaviciute@vert.lt

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus patarėja
Marta Vorobjova-Derkač
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. marta.vorobjova@vert.lt

Tikslas - numatyti su Taryba suderintų projektų, skirtų pakeisti reguliuojamosios įmonės eksploatuojamą reguliuojamą ilgalaikį turtą, kuriais perkamos paslaugos iš išorės (toliau – OPEX projektai), sąnaudų apskaitos principus.


​​Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
UAB "Ignitis" (priedas​), 2021-10-11
AB "Energijos skirstymo operatorius" (priedas​), 2021-10-14

​ ​


Konsultacija vyksta nuo 2021-09-16 iki 2021-09-23

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
El. paštas: lina.bartkiene@vert.lt
Tel. (8 5) 239 7825
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas
Radoslavas Grigelis
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. radoslavas.grigelis@vert.lt

Tikslas - atlikti Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio ir jo rezultatų 2022-2026 metams patvirtinimo projekto bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimus. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovybė, 2021-09-23

AB "Nasdaq Vilnius", 2021-09-23​
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, 2021-09-23
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2021-09-23
Lietuvos Investicinių ir Pensijų Fondų Asociacija​, 2021-09-23
LITGRID AB​​, 2021-09-23
UAB "Ignitis"​, 2021-09-23​​​​​
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija​, 2021-09-24
UAB "EPSO-G"​, 2021-09-24​
AB "Ignitis grupė", 2021-09-23​​​​​


​​
​ ​Konsultacija vyksta nuo 2021-09-16 iki 2021-09-23

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
El. paštas: lina.bartkiene@vert.lt
Tel. (8 5) 239 7825
Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus patarėjas
Radoslavas Grigelis
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. radoslavas.grigelis@vert.lt

Tikslas - atlikti Ilgo laikotarpio vidutinių padidėjimo sąnaudų (LRAIC) apskaitos modelio ir jo rezultatų 2022-2026 metams patvirtinimo projekto bei Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimus. 

Gautos pastabos ir pasiūlymai
Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko atstovybė, 2021-09-23

AB "Nasdaq Vilnius", 2021-09-23​
Lietuvos pramonės profesinių sąjungų federacija, 2021-09-23
Lietuvos Respublikos finansų ministerija, 2021-09-23
Lietuvos Investicinių ir Pensijų Fondų Asociacija​, 2021-09-23
LITGRID AB​​, 2021-09-23
UAB "Ignitis"​, 2021-09-23​​​​​
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija​, 2021-09-24
UAB "EPSO-G"​, 2021-09-24​
AB "Ignitis grupė", 2021-09-23​​​​​


Viešoji konsultacija dėl Elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros plano (pridedamas planas čia)

Konsultacija vyksta nuo 2021-07-20 iki 2021-08-10 

 

Dujų ir elektros departamento

Elektros skyriaus
vyriausioji specialistė Inesa Zubovienė
Tel. 8 5 2397825
Mob. tel. 8 614 82884
El. p. inesa.zuboviene@vert.lt.

Tikslas - įvertinti Elektros perdavimo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros planą.


Gautos pastabos ir pasiūlymai
Lietuvos pramonininkų konfederacija, 2021-09-02
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-07-30Projektų paketas 

Viešoji konsultacija dėl AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių derinimo

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2021-08-31 iki 2021-09-17

Dujų ir Elektros departamento
Dujų skyriaus
vyriausiasis specialistas Justas Valaitis
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. justas.valaitis@vert.lt 
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Raimondas Balčiūnas
Tel. (8 5) 213 3628
El. p. raimondas.balciunas@vert.lt​.

Tikslas - atlikti AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklių bei Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklių pakeitimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Klaipėdos nafta"​,​ 2021-09-16
AB "Energijos skirskytmo operatorius" (priedas​), 2021-09-21
UAB "Imlitex"​, 2021-09-21
UAB "Ignitis" (priedas​), 2021-09-24
UAB "Šiaulių energija"​, 2021-09-24
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba​, 2021-09-28

 

Viešoji konsultacija dėl persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2021-08-25 iki 2021-09-08

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
vyriausioji specialistė Inesa Zubovienė
Tel. 8 5 2397825
Mob. tel. 8 614 82884
El. p. inesa.zuboviene@vert.lt.

Tikslas - atlikti persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimus.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis" (priedas), 2021-08-25
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-09-06 

Viešoji konsultacija dėl Nepriklausomų elektros energijos tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonių patikimumo ženklo suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo

Konsultacija vyksta nuo 2021-08-16 iki 2021-08-23

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus
vyr. specialistė Justina Malakauskaitė
Tel. (8 5) 213 5241
El. p. justina.malakauskaite@vert.lt
vyr. specialistas Arvydas Vitas
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. arvydas.vitas@vert.lt
Patarėjas, laikinai vykdantis Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus vedėjo funkcijas,
Ignas Kazakevičius
Tel. (8 5) 231 9810
El. p. ignas.kazakevicius@vert.lt

 Tikslas  nustatyti nepriklausomų elektros energijos planų palyginimo priemonėms išduodamų patikimumo ženklų suteikimo ir panaikinimo bei palyginimo priemonių, kurioms suteiktas patikimumo ženklas, priežiūros tvarką po patikimumo ženklo suteikimo. Patikimumo ženklas indikuos, kad Palyginimo priemonė yra nepriklausoma nuo rinkos dalyvių, nepriklausomų elektros energijos tiekėjų planai yra skaidriai, objektyviai lyginami tarpusavyje, o palyginimo rezultatai yra nešališki tiekėjų atžvilgiu. Tikimasi, jog tai palengvins buitiniams vartotojams ir labai mažoms įmonėms gauti tinkamiausios elektros energijos kainos pasiūlymą ir atsakingiau, lengviau priimti sprendimą, renkantis nepriklausomą elektros energijos tiekėją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2021-

08-17

UAB "Mano tiekėjas", 2021-08-18
UAB "Imlitex", 2021-08-23
"Elektrum Lietuva", 2021-08-23
UAB "Ignitis", 2021-08-23
UAB "Enefit", 2021-08-23
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija2021-08-24
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba2021-08-24


  

Viešoji konsultacija dėl Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos

 

Konsultacija vyksta nuo
2021-08-09 iki 2021-08-20

Dujų ir elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus:

 

Tikslas  - Metodikos projekte nustatomi Lietuva–Kaliningradas tarpsisteminės jungties pralaidumo nustatymo ir Lietuva–Baltarusija tarpsisteminės jungties pralaidumo nustatymo principai. Siekiant apsisaugoti nuo Astravo branduolinės elektrinės keliamų grėsmių, LT-BY tarpsisteminėje jungtyje grynasis pralaidumas prekybai (NTC) nustatomas 0 MW.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-08-18
Eesti Energia AS, 2021-08-20
AB "Ignitis gamyba" (priedas), 2021-08-20
System Operator of the United Power System", Joint-stock Company (priedas), 2021-08-20
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2021-08-23
AB "INTER RAO Lietuva", 2021-08-23
UAB "Ignitis" (priedas), 2021-08-23
Konkurentsiamet - Estonian Competition Authority, 2021-08-23
AST Elering, 2021-08-23
Public Utilities Commission of Latvia, 2021-08-23
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2021-08-30

 


Viešoji konsultacija dėl elektros energetikos teisės aktų pakeitimų

 

Konsultacija vyksta nuo
2021-08-02 iki 2021-08-13

Dujų ir elektros departamento
Elektros skyriaus:

 Tikslas  - numatomi teisės aktų pakeitimai susiję su 200 MW energijos kaupimo įrenginio naudojimu izoliuoto sistemos darbo rezervo paslaugos teikimu bei klimato taršos mažinimo priemonėmis.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Energijos skirstymo operatorius", 2021-08-13
UAB "EPSO-G"2021-08-13
LITGRID AB2021-08-12

Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2021-07-12 iki 2021-07-26

Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistas Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@vert.lt

 

Tikslas – suderinti sąvado nuostatas su Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo  nuostatomis ir patobulinti prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo, dispečerinio valdymo bei balansavimo taisykles.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

UAB „E energija“, 2021-07-13
UAB "Miesto energija", 2021-07-13 
AB "Panevėžio energija", 2021-07-19
AB "Šiaulių energija", 2021-07-19
Vilniaus kogeneracinė jėgainė, 2021-07-21
AB Vilniaus šilumos tinklai, 2021-07-21
AB Klaipėdos energija, 2021-07-21
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2021-07-21
Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija, 2021-07-29
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-07-29
UAB "Litesko", 2021-07-29
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2021-07-29
UAB "Fortum Klaipėda", 2021-07-29
UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, 2021-07-29
AB "Kauno energija", 2021-08-06

 


Viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo pakeitimo bei viešoji konsultacija dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2021-07-07 iki 2021-07-19

Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus
vedėjas Martynas Maksimovas
Tel. (8 5) 213 9268
El. p.
martynas.maksimovas@vert.lt
Ekonominės analizės skyriaus
vyr. specialistė Aleksandra Čepukėnienė
Tel. (8 5) 213 3628
El. p.
aleksandra.cepukeniene@vert.lt.
Vandens skyriaus
vedėja Indrė Musvicienė
Tel. (8 5) 213 6332, 8 (659) 61665
El. p.
indre.musviciene@vert.lt.

 

Tikslas – atlikti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo pakeitimus bei Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos pakeitimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-07-05
Uždaroji akcinė bendrovė "Šiaulių vandenys"2021-07-13
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-07-19
Lietuvos auditorių rūmai, 2021-07-19
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2021-07-19
Lietuvos savivaldybių asociacija, 2021-07-27

 


Konsultacija vyksta nuo 2021-05-18 iki 2021-06-01

Dujų ir elektros departamento 

direktorė  Jurga Grudzinskaitė-Gainovskė

Tel. (8 5) 213 9226,
El. p. jurga.grudzinskaite@vert.lt.

Tikslas – nustatyti pagrindinius techninius ir ekonominius LRAIC modelio suformavimo principus, kuriais vadovaujantis bus nustatomos VERT reguliuojamų paslaugų ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudos. Nustatytos ilgo laikotarpio vidutines padidėjimo sąnaudos bus naudojamos nustatant valstybės reguliuojamas kainas, vertinant reguliuojamos veiklos sąnaudų būtinumą ir nustatant nekoreguojamų leistinų pajamų dydį.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2021-05-31
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2021-05-31
LITGRID AB, 2021-06-01
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2021-06-01Konsultacija vyksta nuo 2021-01-29 iki 2021-02-27

 

Dujų ir elektros departamento
Dujų skyriaus
patarėja Lina Karpavičiūtė
Tel. (8 5) 250 6183
El. p. lina.karpaviciute@vert.lt

Tikslas – numatyti aiškesnę elektros energetikos, gamtinių dujų ir centralizuotai tiekiamų suskystintų naftos dujų įmonių investicijų projektų Taryboje vertinimo ir derinimo tvarką pagal investicijų projektų apimtį, paskirtį ir tikslą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Aplinkos apsaugos agentūra, 2021-02-22
AB "Energijos skirstymo operatorius", 2021-03-02
Centrinė projektų valdymo agentūra, 2021-03-01
VŠĮ Lietuvos energetikos agentūra, 2021-03-01
EPSO-G Energetikos evoliucija, 2021-03-03
AB "Ignitis gamyba" (priedas), 2021-03-03
AB "Amber Grid", 2021-03-01
Litgrid, AB (priedas), 2021-02-26


Viešoji konsultacija dėl Tarpzoninio pralaidumo apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija nuostatų, sąlygų ir metodikos (lydraštis ir nutarimo projektas).

Konsultacija vyksta nuo 2020-11-03 iki 2020-11-05

 

Dujų ir Elektros departamento
Rinkos plėtros ir stebėsenos skyriaus patarėjas Paulius Blažys
Tel. (8 5) 213 5342
El. p. paulius.blazys@vert.lt.

Tikslas – patvirtinti Lietuvos elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus (PSO) AB „Litgrid" kartu su Latvijos ir Estijos PSO parengtą Tarpzoninio pralaidumo apskaičiavimo, nustatymo ir paskirstymo su Rusija nuostatus, sąlygas ir metodiką.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-11-03
Eesti Energia AS“, 2020-11-06
AB "Ignitis grupė", 2020-11-06
AB "INTER RAO Lietuva", 2020-11-06
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-11-06
Konsultacija vyksta nuo 2020-07-08 iki 2020-08-10

 

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus 
patarėja Eglė Paipolienė
Tel. (8 5) 250 6185
El. p. egle.paipoliene@vert.lt

 

Tikslas – užtikrinti paprastesnę prieigą prie SGD terminalo.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB "Ignitis" (priedas), 2020-08-10
Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, 2020-09-11