Įeiti
Publikuota: 2014.01.31. Atnaujinta: 2020.04.06

Vykstančios viešosios konsultacijos


Viešoji konsultacija dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-04-06 iki 2020-05-06

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus vyriausiasis specialistas
Aleksandr Nasyr
Tel. (8 5) 213 9324
El. p. aleksandr.nasyr@vert.lt

Tikslas – suderinti Sąvado nuostatas su Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo nuostatomis ir patobulinti šilumos perdavimo tinklo dispečerinio valdymo bei balansavimo taisykles.
Viešoji konsultacija dėl Energetikos įrenginių eksploatavimo ir daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemų atitikties deklaracijoms tikrinimo tvarkos aprašo pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-03-26 iki
2020-04-02

Kontaktinių asmenų duomenys:
Techninės priežiūros departamento
Koordinavimo ir analizės skyriaus patarėja,
laikinai vykdanti skyriaus vedėjo funkcijas
Birutė Jagminienė
Tel. (8 61678589
El. p. birute.jagminiene@vert.lt

Tikslas – patikslinti Energetikos įrenginių, išskyrus daugiabučių namų šildymo bei karšto vandens sistemas, eksploatavimo tikrinimo atitikties deklaracijomis taisykles.
Viešoji konsultacija dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-03-24 iki 2020-04-07

Kontaktinių asmenų duomenys:
Dujų ir Elektros departamento
Elektros skyriaus patarėja
Lina Bartkienė
Tel. (8 5) 239 7825
El. p. lina.bartkiene@vert.lt

Tikslas – iš reguliuojamų ūkio subjektų gauti išsamią informaciją.

Gautos pastabos ir pasiūlymai: 
LITGRID AB, 2020-03-25
Konsultacija dėl Lietuvos PSO perdavimo paslaugų kainų struktūroje 2021 m. taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-19 iki 2020-03-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Dujų skyriaus patarėja
M. Vorobjova-Derkač
Tel. (8 5) 250 6183
el. p. marta.vorobjova@vert.lt

Viešosios konsultacijos dokumentai:
Lydraštis;
Viešosios konsultacijos dokumentas (anglų k.);
Viešosios konsultacijos dokumento santrauka (lietuvių k.);
Gamtinių dujų perdavimo tarifų skaičiavimo modelis.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB "Klaipėdos nafta", 2020-03-30

Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu info@vert.lt (kopija marta.vorobjova@vert.lt ir tariffs@ambergrid.lt).


Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:

AB "Achema", 2020-02-18
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-02-28
Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, 2020-02-25
Viešoji konsultacija dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimo derinimo

Konsultacija vyksta nuo 2020-02-14 iki 2020-02-28

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

​Tikslas – užtikrinti patikimas ir kokybiškas elektros energijos persiuntimo paslaugas vartotojams.Viešoji konsultacija dėl Reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros techninės užduoties pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2020-01-24 iki 2020-01-31

Kontaktinio asmens duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Ekonominės analizės skyriaus vedėja
Rūta Mašidlauskienė
Tel.  (8 5) 213 92 68
El. p. ruta.masidlauskiene@vert.lt

​Tikslas – mažinti administracinę naštą bei užtikrinti vienodą teisinį reglamentavimą.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
UAB „Šiaulių vandenys", 2020-01-28
Lietuvos vandens tiekėjų asociacija, 2020-01-30
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba, 2020-01-30

 

Viešoji konsultacija dėl  Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų pakeitimo

Konsultacija vyksta nuo 2019-12-23 iki 2020-01-03

Kontaktinio asmens duomenys:
Dujų ir elektros departamento 
Elektros skyriaus vyr. specialistė 
Milda Budreckaitė
Tel. (8 5) 2135342
El. p. milda.budreckaite@vert.lt

​Tikslas – patikslinti Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus.


Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Energijos skirstymo operatorius“, 2020-01-03 (priedas)
LITGRID AB, 2020-01-02
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos. 2020-01-06,
Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, 2020-01-07
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, 2020-01-13Viešoji konsultacija dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos pakeitimo projekto

Konsultacija vyksta nuo 2019-10-03 iki 2019-11-18

Kontaktinių asmenų duomenys:
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
vedėja Eglė Goculenko
tel. (8 5) 239 7824
 el. p. egle.goculenko@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vedėjas Aivaras Ciesiūnas
tel. (8 5) 216 3732
el. p.
aivaras.ciesiunas@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
Šilumos bazinių kainų skyriaus
patarėja Ramunė Zailskienė
tel. (8 5) 216 3732
 el. p. ramune.zailskiene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento Šilumos kainų ir investicijų skyriaus
vyr. specialistė Sandra Grinienė
tel. (8 5) 216 3732
 el. p.
sandra.griniene@vert.lt
Šilumos ir vandens departamento
vyr. patarėjas Dalius Krinickas
tel. (8 5) 250 6182
 el. p.
dalius.krinickas@vert.lt

Tikslas – užtikrinti aiškesnį šilumos kainų nustatymo reglamentavimą ir efektyvinti šilumos sektorių.

Gautos pastabos ir pasiūlymai:
AB „Kauno energija", 2019-11-25
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2019-11-18 (1 priedas, 2 priedas)
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-11-15
UAB „ENG", 2019-11-15
AB „Klaipėdos energija", 2019-11-15 (priedas)
AB „Šiaulių energija", 2019-10-29
UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis", 2019-10-08
Lietuvos energetikos institutas, 2019-11-15
AB "Ignitis gamyba", 2019-11-19
UAB „Kirtimų katilinė“, 2019-11-19
UAB "Litesko", 2019-11-20
UAB „Fortum Klaipėda“, 2019-11-18
AB „Vilniaus šilumos tinklai“, 2019-11-18
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba, 2019-12-19