Įeiti
Publikuoti: 2020-06-01. Atnaujinta: 2020-06-01

Kokie vartotojai yra laikomi gaminančiais elektros energiją vartotojais?


Elektros energetikos įstatymo 1 straipsnio 9 dalyje įtvirtinta, kad elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminantis vartotojas  – elektros energijos vartotojas ar kitas asmuo, gaminantys elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įrenginiuose, valdomuose nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais, savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintys teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvartotą elektros energiją patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.​