Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta:

Ar buitiniai vartotojai, besijungiantys prie gamtinių dujų sistemos, privalo padengti visus bendrovės patiriamus kaštus?


​Naujo vartotojo dujų sistemos prijungimas yra dujų įmonės suteikiama paslauga naujam vartotojui. Gamtinių dujų įstatymas numato, kad naujų vartotojų prijungimas neturi didinti kainos esamiems vartotojams, todėl dujų įmonė, prie kurios sistemų jungiamasi, padengia ekonomiškai pagrįstas savo dujų sistemos plėtros ir naujų vartotojų prijungimo išlaidas, t. y. tą papildomų išlaidų dalį, kurią ji susigrąžina per naujų vartotojų mokamą mokestį  už dujų  skirstymą. Vartotojai apmoka tik tą dujų įmonių, prie kurių sistemų jungiamasi, išlaidų dalį, kuri viršija ekonomiškai pagrįstas vartotojų dujų sistemas prijungiančių dujų įmonių išlaidas. Išlaidų dalis, kurią apmoka vartotojas, paskaičiuojama ir pagrindžiama vadovaujantis patvirtinta Prijungimo įkainių nustatymo metodika. (Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 1-261 ,,Dėl Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo 48 punktas).