Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta:

Ką daryti, jei vartotojo dujų sistema buvo atjungta dėl įsiskolinimų?


Gamtinių tiekimo ir vartojimo taisyklių 157 punkte nustatyta, kad dujų tiekimas vartotojui gali būti apribotas ir (ar) nutrauktas Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 7 dalyje nustatytu atveju, jei, pasirinktinai paštu, elektroniniu paštu, per kurjerį, faksu, informuojant vartotoją telefonu (skambučiu arba trumpąja žinute) ar kitu sutartyje numatytu būdu įspėjus buitinį vartotoją prieš 15 kalendorinių dienų, nebuitinį vartotoją prieš 10 kalendorinių dienų, jis per šį terminą neatsiskaito už suvartotas dujas ir suteiktas paslaugas. Prieš apribojant ir (ar) nutraukiant dujų tiekimą atliekamas dujų kiekio matavimo priemonės rodmenų patikrinimas.

Jei dujų tiekimas buvo nutrauktas vadovaujantis Gamtinių dujų įstatymo 57 straipsnio 5 dalies 1 ir 2 punktų, 6 dalies 1 ir 3 punktų nustatytais atvejais ir Gamtinių tiekimo ir vartojimo taisyklių 158 punktu, dujų tiekimas atnaujinamas, kai vartotojas sumoka įsiskolinimus už dujas ir suteiktas paslaugas bei apmoka skirstymo sistemos operatoriui vartotojo dujų sistemos atjungimo / pajungimo bei kitas su tuo susijusias išlaidas sistemos operatoriaus su Taryba suderintais ir patvirtintais įkainiais. Kai Taryba atjungimo ir pajungimo paslaugos įkainių nėra suderinusi, taikomi skirstymo sistemos operatoriaus nustatyti įkainiai.

Gamtinių dujų tiekimas atnaujinamas tik tada, kai vartotojas padengia įsiskolinimus ir apmoka dujų sistemos atjungimo ir pajungimo išlaidas.

Dėl dujų tiekimo atnaujinimo reikia kreiptis į gamtinių dujų tiekimo įmonę, su kuria esate sudarę gamtinių dujų pirkimo– pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį.