Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta: 2023-11-20

Ką reiškia į gamtinių dujų tarifą/kainą įskaičiuota saugumo dedamoji?


​Gamtinių dujų tiekimo saugumo papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos skirta Suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo visoms būtinosioms eksploatavimo sąnaudoms padengti, be kita ko, įskaitant SGD terminalo nuomą bei nusidėvėjimą. Tai tokios sąnaudos, kurios užtikrina nepertraukiamą SGD terminalo darbą, t. y. SGD terminalo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudos, kurių nėra galimybės finansuoti iš kitų AB „Klaipėdos nafta“ prieinamų šaltinių, taip pat SGD terminalo, jo infrastruktūros ir jungties visos pastoviosios eksploatavimo sąnaudos bei UAB „Ignitis“ SGD terminalo būtinojo kiekio tiekimo pagrįstos sąnaudos Tarybos nustatyta tvarka įtraukiamos į gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos. Tarybos nustatyta saugumo papildoma dedamoji taikoma gamtinių dujų sistemos naudotojams ir (ar) gamtinių dujų vartotojams už gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, reikalingus jų poreikiams užtikrinti pristatymo vietose, kuriose gamtinių dujų sistemos naudotojų ir (ar) gamtinių dujų vartotojų įrenginiai yra prijungti prie gamtinių dujų perdavimo sistemos ar prie gamtinių dujų skirstymo sistemų, į kurias dujos tiesiogiai ar netiesiogiai transportuojamos iš Lietuvos Respublikos teritorijoje esančios gamtinių dujų perdavimo sistemos. Papildomą dedamąją Tarybos nustatyta tvarka surenka, administruoja ir AB „Klaipėdos nafta“ bei paskirtajam tiekėjui UAB „Ignitis išmoka gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius AB „Amber Grid. Saugumo dedamoji yra vartotojams taikomos dujų kainos dalis, kuri kiekvienais metais koreguojama atsižvelgiant į faktines sąnaudas.