Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta:

Kaip skaičiuojama prijungimo prie dujų sistemos įmoka buitiniams vartotojams?


​Konkrečią prijungimo įmoką buitiniams vartotojams apskaičiuoja gamtinių dujų įmonė, vadovaudamasi Tarybos nustatytais prijungimo įkainiais. 

Buitiniams vartotojams skaičiuojami prijungimo įkainiai susideda iš dviejų dalių: 1) prijungimo įkainio dalies, taikomos nepriklausomai nuo atstumo bei 2) prijungimo įkainio dalies, taikomos už kiekvieną dujotiekio, kurį reikia nutiesti nuo esamos skirstymo sistemos iki vartotojo sistemos, metrą. Dujofikuojant naują kvartalą, įvertinama ir bendro kvartalo dujotiekio dalis, tenkanti vienam vartotojui. (Gamtinių dujų naujų vartotojų, naujų gamtinių dujų sistemų ir biodujų jėgainių prijungimo įkainių nustatymo metodika, patvirtinta 2008 m. lapkričio 17 d. nutarimu Nr. O3-187 „Dėl gamtinių dujų naujų vartotojų prijungimo įkainių skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ 37 punktas). 

Be to, taikomas prijungimo įkainių dydis priklauso nuo vartotojo per metus suvartojamo dujų kiekio, t. y. nuo to, kuriam pogrupiui (pirmam ar antram) vartotojas priklauso.