Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta:

Kaip teisingai apmokėti už einamąjį mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį, kai nuo kito mėnesio keičiasi dujų kaina?


Buitiniai vartotojai einamąjį mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį turi deklaruoti iki paskutinės mėnesio dienos ir už jį atsiskaityti ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos tokiomis kainomis, kurios galiojo tą mėnesį, už kurį yra atsiskaitoma. Pavyzdžiui, vartotojai 2019 m. gruodžio mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį turi deklaruoti ne vėliau kaip iki 2019 m. gruodžio 31 d. ir už jį atsiskaityti iš karto arba ne vėliau, kaip iki 2020 m. sausio 31 d., taikydami 2019 m. gruodžio mėnesį galiojusius gamtinių dujų tarifus.
Tuo atveju, jei vartotojas einamąjį mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį deklaruoja vėliau, t. y. ne iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, šis kiekis bus vertinamas kaip suvartotas kitą mėnesį ir jo atžvilgiu bus taikomi naujai įsigalioję tarifai. Pavyzdžiui, jeigu 2019 m. gruodžio mėnesį suvartotą gamtinių dujų kiekį vartotojas deklaruos 2020 m. sausio mėnesį, atsiskaitant už jį bus taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d. galiosiantys gamtinių dujų tarifai.