Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta: 2024-04-15

Kas turi instruktuoti buitinius vartotojus, kaip saugiai naudotis dujomis ir dujiniais prietaisais?


​​Buitinius vartotojus, kaip saugiai naudotis dujomis, instruktuoja dujų įmonės, kurios sudaro dujų pirkimopardavimo sutartis su vartotoju, darbuotojai. Instruktavimo metu buitiniam vartotojui turi būti įteikiama atmintinė, kaip saugiai naudotis dujomis. Kaip naudotis dujiniais prietaisais, instruktuoja dujinius prietaisus montuojantys, paleidimo, derinimo darbus atliekantys ar juos eksploatuojantys asmenys. Pagrindiniai reikalavimai, kaip saugiai eksploatuoti dujinius prietaisus, nurodyti dujinių prietaisų naudojimo instrukcijose. Buitinis vartotojas, instruktuotas, kaip saugiai naudotis dujomis ir kaip naudotis dujiniais prietaisais, privalo instruktuoti kitus asmenis, kurie naudojasi jo dujiniais prietaisais.