Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta:

Kodėl skaitiklius buitiniams vartotojams dujų tiekėjas montuoja tik ant sklypo ribos?


Dujų apskaitos prietaisai įrengiami vartotojo dujų sistemos ir dujų įmonės sistemos sujungimo taške, t. y. ant sklypo ribos, vadovaujantis Naujų perdavimo ar skirstymo sistemų nedujofikuotoje teritorijoje įrengimo, naujų vartotojų gamtinių dujų sistemų prijungimo prie perdavimo ar skirstymo sistemų ir vartotojų gamtinių dujų sistemų įrengimo tvarkos aprašo, 56 punkto reikalavimais.