Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta:

Kokius darbus draudžiama vykdyti skirstomojo dujotiekio apsaugos zonoje?


​Skirstomojo dujotiekio apsaugos zona yra po 2 metrus į abi puses nuo požeminio dujotiekio vamzdyno. Be raštiško leidimo dujotiekių apsaugos zonoje draudžiama vykdyti šiuos darbus:

• kasti žemę giliau kaip 30 cm;

• sodinti medžius ir krūmus;

• vykdyti statybos, rekonstravimo darbus;

• statyti, griauti bet kokius statinius ar įrenginius;

• vykdyti žemės melioravimo, drėkinimo ir sausinimo darbus;

• perstatyti dujotiekių įtaisų ženklus, dujotiekius žyminčius stulpelius;

• įrengti sporto, žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, transporto sustojimo vietas, mašinų ir mechanizmų stovėjimo aikšteles;

• įrengti stacionarias tvoras ar aptvarus;

• įrengti kelius per vamzdynų trasas;

• dirbti smūginiais mechanizmais, vykdyti sprogdinimo darbus;

• vykdyti vandens telkinių dugno gilinimo darbus;

• vykdyti kitų inžinerinių tinklų statybą betranšėjiniu būdu;

• vykdyti geologinius, geodezijos ir kitus tyrinėjimo darbus, susijusius su gręžinių, iškasų įrengimu ar grunto bandinių (išskyrus dirvos pavyzdžius) ėmimu.