Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta:

Kuomet dujų vartojimas laikomas neteisėtu?


​Gamtinių tiekimo ir vartojimo taisyklių 131 punkte nustatyta, jog neteisėtu dujų vartojimu laikoma:

• sugadinta, išmontuota, pakeista ar sunaikinta dujų kiekio matavimo priemonė;

• pažeistos ar nukabintos dujų sistemos plombos, pažeistas dujų kiekio matavimo priemonės papildomos saugos žymuo;

• neteisėtai įrengtas dujų kiekio matavimo priemonės aplankos dujotiekis;

• priverstinai stabdomas arba kitaip gadinamas dujų kiekio matavimo priemonės skaičiavimo įtaisas;

• dujų vartojimas viršijant didžiausią leistiną dujų kiekio matavimo priemonės matuojamą srautą (Qmax);

• neteisėtas prisijungimas prie veikiančių dujotiekių ir (ar) dujotiekių, įrenginių ar įtaisų pažeidimas;

• dujos vartojamos nesudarius Dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo ar Dujų pirkimo–pardavimo ir dujų skirstymo paslaugos sutarties;

• dujos vartojamos pasibaigus dujų kiekio matavimo priemonės metrologinės patikros terminui ir vartotojas nesutinka įleisti skirstymo sistemos operatoriaus darbuotojų ar kitų jo įgaliotų asmenų į vartotojo teritoriją ir (ar) patalpas įrengti, prižiūrėti arba pakeisti matavimo priemonę ar fiksuoti jų rodmenis;

• dujos vartojamos, kai tiekimo įmonė pagal teisės aktų reikalavimus išnaudojusi visas teisines priemones nutraukia dujų tiekimą vartotojui, o vartotojas nesudaro sąlygų fiziniam dujų tiekimo nutraukimui.