Įeiti
Publikuoti: 2020-02-19. Atnaujinta:

Pagal kokį tarifą reikia mokėti už dujas?


Nuo 2019 m. pagal suvartojamą dujų kiekį vartotojai skirstomi į šiuos 3 pogrupius:

I) suvartojančius iki 300 m³ per metus (Q ≤ 300 m³);

II) suvartojančius nuo 500 m³ iki 20000 m³ per metus (300 m³ < Q ≤ 20 000 m³);

III) suvartojančius daugiau kaip 20000 m³ per metus (Q > 20 000 m³).

Kiekvienam iš nuo aukščiau nurodytų vartotojų pogrupių nustatomi dujų tarifai.

Įprastai pirmo pogrupio buitiniai vartotojai, suvartojantys iki 300 m³ per metus, gamtines dujas naudoja maisto ruošimui, o vartotojai suvartojantys nuo 300 m³ iki 20 000 m³ per metus, dažniausiai gamtines dujas naudoja ir būstui šildyti.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams taikomi pagal vartotojų faktiškai per metus suvartojamą gamtinių dujų kiekį. Tuo atveju, jei mokėsite kaip II pogrupio vartotojas, bet per kalendorinius metus nesuvartosite daugiau nei 300 m³ gamtinių dujų arba mokėsite kaip I pogrupio vartotojas, o suvartosite daugiau kaip 300 m³, pasibaigus metams dujų įmonė, atsižvelgdama į faktiškai suvartotą dujų kiekį, perskaičiuos tarifus už praėjusius metus ir pateiks perskaičiavimą.