Įeiti
Publikuoti: 2020-02-25. Atnaujinta: 2020-02-25

Ką turėtų daryti vartotojas, manantis, kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti?


Vartotojas, manantis, kad energetikos ar geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo įmonė pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, susijusius su vartojimo sutartimi, ir ketinantis dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Tarybą, visų pirma privalo raštu kreiptis į energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonę ir nurodyti savo reikalavimus.

Tik po to, jei įmonė nepateikia atsakymo ar gautas atsakymas vartotojo netenkina, vartotojas gali kreiptis į Tarybą.