Įeiti
Publikuoti: 2020-02-26. Atnaujinta: 2020-02-26

Kam galima apskųsti nagrinėjant skundą priimtą Tarybos sprendimą ar procedūrinį sprendimą?


Pareiškėjas turi teisę skųsti Tarybos priimtą sprendimą, išnagrinėjus skundą, arba Administracinių ginčų komisijai, arba Administraciniam teismui įstatymų nustatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka skundas (prašymas) Administracinių ginčų komisijai turi būti paduotas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tarybos sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi reikalavimo įvykdymo terminas.

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka skundas (prašymas) Administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo Tarybos sprendimo įteikimo suinteresuotai šaliai dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas.