Įeiti
Publikuoti: 2020-02-26. Atnaujinta: 2020-02-26

Kam ir per kokį terminą galima apskųsti priimtą Tarybos sprendimą ar procedūrinį sprendimą dėl vartojimo ginčo išsprendimo?


Tarybos sprendimai, priimti išnagrinėjus ginčus, dėl ginčo esmės nėra skundžiami, tačiau per 30 dienų nuo Tarybos sprendimo priėmimo vartotojas gali pareikšti ieškinį bendrosios kompetencijos teismui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, prašydamas nagrinėti ginčą iš esmės.

Tarybos procedūriniai sprendimai, pvz., sprendimai atsisakyti nagrinėti vartojimo ginčą, sustabdyti ar nutraukti vartojimo ginčo nagrinėjimą, per 7 dienas nuo sprendimo įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos gali būti skundžiami bendrosios kompetencijos teismui Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.