Įeiti
Publikuoti: 2020-02-26. Atnaujinta: 2020-02-26

Kas yra skundas?


Skundas asmens rašytinis kreipimasis į Tarybą, kuriame nurodoma, kad yra pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, kilę iš įmonės reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų netinkamo laikymosi ar nesilaikymo, kuriuo prašoma juos apginti.