Įeiti
Publikuoti: 2020-02-26. Atnaujinta: 2020-02-26

Kokiais atvejais Taryba atsisakys nagrinėti vartojimo ginčą?


- Ginčas nepriklauso Tarybos kompetencijai.
- Ginčą dėl to paties dalyko nagrinėja teismas ar arbitražas.
- Prieš pateikdami prašymą, raštu nesikreipėte į skundžiamą įmonę. 
- Į Tarybą kreipėtės pasibaigus nustatytam terminui (vėliau nei po 1 metų, kai pateikėte kreipimąsi skundžiamai įmonei).