Įeiti
Publikuoti: 2020-02-26. Atnaujinta: 2020-02-26

Kokius dokumentus pateikti Tarybai kreipiantis dėl skundo nagrinėjimo?


Pareiškėjas, kreipdamasis į Tarybą, turi pateikti:

  • skundą, kurį pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Skundas turi būti išsamus ir konkretus, teisių ar teisėtų interesų pažeidimas turi būti nurodytas glaustai ir aiškiai, tiksliai suformuluotas reikalavimas pagal Tarybai suteiktą kompetenciją;
  • skunde išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas, jei turi;
  • įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį atstovo įgaliojimus, jeigu pareiškėjui atstovauja atstovas.