Įeiti
Publikuoti: 2020-02-25. Atnaujinta: 2020-02-25

Kokius dokumentus vartotojas turi pateikti kreipdamasis į Tarybą?


Vartotojas, kreipdamasis į Tarybą dėl ginčo sprendimo, privalo pateikti:
- Prašymą nagrinėti ginčą, kuris pateiktas raštu ar elektroniniu būdu. Prašymą pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas.
-  Skundžiamos įmonės atsakymo į vartotojo kreipimąsi kopiją, jeigu įmonės atsakymas negautas, – vartotojo kreipimosi į įmonę kopiją.
-  Vartojimo sutarties, dėl kurios kyla ginčas, kopiją, jeigu sutartis sudaryta raštu.
-  Išdėstytas aplinkybes patvirtinančių dokumentų kopijas.
- Paprastos rašytinės formos įgaliojimą, jeigu vartotojui atstovauja atstovas. Jeigu vartotojui atstovauja vartotojų asociacija, kurios narys jis yra, vietoj įgaliojimo pateikiamas dokumentas, patvirtinantis vartotojo narystę vartotojų asociacijoje.
-  Jeigu vartotoją atstovauja vartotojų asociacija, – dokumentų, patvirtinančių, kad vartotojų asociacija įregistruota Juridinių asmenų registre ir kad jos steigimo dokumentuose nurodytas veiklos tikslas – vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas ir gynimas, kopijas.