Įeiti
Publikuoti: 2020-02-25. Atnaujinta: 2020-02-25

Kokius vartojimo ginčus sprendžia Taryba?


Vartotojų ir energetikos įmonių ginčus dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo

- dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos ir eksploatavimo;

- energijos kokybės reikalavimų;

- dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų;

- dėl energetikos įmonių atliekamo energijos tiekimo, skirstymo, perdavimo, laikymo ar neveikimo;

- dėl teisės energetikos įmonėms pasinaudoti tinklais ir (ar) sistemomis nesuteikimo;

- kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi.

Vartotojų ar abonentų ir geriamojo vandens tiekėjų, nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų, nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų ginčus:

 - dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų;

  -  paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų;

 -  laikino atjungimo nuo /prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo.