Įeiti
Publikuoti: 2020-02-25. Atnaujinta: 2020-02-25

Per kiek laiko energetikos įmonė privalo išnagrinėti energijos vartotojo kreipimąsi ir pateikti atsakymą?


Energetikos įmonė privalo išnagrinėti energijos vartotojo kreipimąsi ne vėliau kaip per 30 dienų nuo energijos vartotojo kreipimosi gavimo dienos ir pateikti energijos vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais, kurių kopijos privalo būti pridėtos prie atsakymo.