Įeiti
Publikuoti: 2020-02-25. Atnaujinta: 2020-02-25

Per kiek laiko vartotojas turi teisę kreiptis į įmonę dėl kilusio ginčo?


Vartotojas privalo kreiptis į energetikos ar geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonę ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kada sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.