Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta: 2024-04-15

Ar vartotojas privalo leisti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui įrengti (pakeisti) geriamojo vandens apskaitos prietaisą?


​​Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklą reglamentuoja Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas (toliau – Įstatymas). Įstatymo 35 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad atsiskaitomuosius geriamojo vandens apskaitos prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis. Taigi Įstatymas nustato pareigą  geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui įrengti  geriamojo vandens apskaitos prietaisus. 

Taip pat Įstatyme  nustatyta geriamojo vandens tiekėjo pareiga pakeisti, remontuoti geriamojo vandens apskaitos prietaisus, užtikrinti jų techninę būklę bei organizuoti metrologinę patikrą, parengti ir pateikti sąskaitas vartotojams. O vartotojų pareiga yra sudaryti sąlygas geriamojo vandens tiekėjo atsakingiems darbuotojams įrengti (pakeisti) geriamojo vandens apskaitos prietaisus.

Jeigu geriamojo vandens tiekėjo įgaliotas atstovas negali patekti į butą ar bendrojo naudojimo patalpas, norėdamas atlikti atsiskaitomųjų geriamojo vandens ir nuotekų apskaitos prietaisų priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius geriamojo vandens ir (arba) nuotekų apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas), vartotojo adresu išsiunčiamas registruotas laiškas su motyvuotu raštu. Jame vartotojo prašoma per 10 kalendorinių dienų nuo registruoto laiško gavimo dienos informuoti apie jam tinkamą darbo dienos laiką nuo 8 iki 20 valandos, kad geriamojo vandens tiekėjo įgaliotas atstovas galėtų atlikti priežiūrą. Vartotojas taip pat informuojamas, kad per 10 kalendorinių dienų nuo registruoto laiško gavimo dienos neinformavus apie jam tinkamą laiką, suvartoto geriamojo vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis skaičiuojamas pagal Savivaldybės patvirtintas geriamojo vandens suvartojimo normas (Įstatymo 16 straipsnio 18 ir 19 dalys).