Įeiti
Publikuoti: 2020-02-13. Atnaujinta:

Kodėl reikia mokėti už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą, nors per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sunaudotas nė vienas kubinis metras geriamojo vandens?


Mokėtiną už vandenį sumą kiekvieną mėnesį sudaro dvi pagrindinės dalys:
1) mokestis už suvartotą geriamojo vandens kiekį ir (ar) nuotekų tvarkymą;
2) mokestis už atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūrą ir vartotojų aptarnavimą, t. y.  pardavimo kaina.

Pardavimo kaina – tai fiksuotas dydis, nustatomas butui (individualių namų atveju – vienam apskaitos prietaisui) mokamas nepriklausomai nuo suvartoto vandens kiekio.

Pardavimo kainą sudaro geriamo vandens apskaitos prietaisų, įrengimo, techninės priežiūros, keitimo, metrologinės patikros, remonto, nusidėvėjimo, sutarčių sudarymo, sąskaitų parengimo, jų pateikimo bei kitos būtinosios sąnaudos, susijusios su pardavimo veikla. Šios sąnaudos išskiriamos iš vieno kubinio metro geriamojo vandens tiekimo bei nuotekų tvarkymo kainos ir nepriklauso nuo suvartoto vandens kiekio.

Vartotojams, pateikus vandens įmonei raštišką prašymą, yra galimybė laikinai sustabdyti geriamojo vandens tiekimą ir nemokėti pardavimo kainos. Tačiau laikinai sustabdžius geriamojo vandens tiekimą vartotojo prašymu, vandens tiekėjai gali reikalauti sumokėti už atjungimo (prijungimo) paslaugą.