Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta: 2023-06-13

Kokiais atvejais prijungimo įmoka apskaičiuojama vadovaujantis Tarybos nustatytais prijungimo įkainiais


Prijungimo įkainį 1 kW elektros energijos įrenginių leistinos naudoti galios įrengti ar padidinti, kaip investicijų į įrenginius, medžiagas ir darbus, nesusijusių su elektros tinklo tiesimu horizontalia ir vertikalia kryptimis, sumos, apskaičiuotos vadovaujantis Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos (toliau – Metodika) 44 punkto duomenimis, santykį su įrengtąja galia pagal Metodikos 44 punkto duomenis. Nustatant įkainį nevertinamos kompensacijos, mokamos žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitutus ar specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.
Investicijos, susijusios su elektros tinklo tiesimu vertikalia kryptimi (linijų, skirtų sujungti ant atramos esantį apskaitos skydą su oro linija, tiesimas ar keitimas), įvertinamos apskaičiuojant 1 kW įkainį tik tais atvejais, kai vartotojų grupei nėra nustatomas įkainis už tiesiamą tinklą;
Prijungimo įkainį 1 m elektros linijos nutiesti kaip investicijų į medžiagas ir darbus, susijusius su elektros tinklo tiesimu horizontalia ir vertikalia kryptimis, sumos, apskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 44 punkto duomenimis, santykį su nutiesto elektros tinklo trumpiausiu geometriniu atstumu pagal Metodikos 44 punkto duomenis. Nustatant įkainį nevertinamos kompensacijos, mokamos žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitutus ar specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;
Projekto parengimo įkainį kaip investicijų, susijusių su elektros tinklų projektų parengimu, sumos, apskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 44 punkto duomenimis, santykį su parengtų projektų skaičiumi pagal Metodikos 44 punkto duomenis;
Maksimalią projektavimo kainą, kaip investicijų, susijusių su elektros tinklų projektų parengimu, sumos, apskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 44 punkto duomenimis, santykį su parengtų projektų skaičiumi pagal Metodikos 44 punkto duomenis.​