Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kaip bendrabučių, kuriuose nėra įrengtų elektros apskaitos prietaisų, gyventojams apskaičiuojama ir paskirstoma mokėtina suma už suvartotą elektros energiją?


Bendrabučių tipo daugiabučių namų suvartota elektros energija gyvenamosiose ir negyvenamosiose patalpose paskirstoma pagal Įmokų už sunaudotą elektros energiją bendrabučio tipo daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose paskirstymo gyvenamųjų ir negyvenamųjų patalpų savininkams ir nuomininkams metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. lapkričio9 3 d. įsakymu Nr. 4-412.  

Bendrabučiuose, kuriuose nėra įrengtų elektros apskaitos prietaisų, atitinkančių komercinės elektros apskaitos įrangai keliamus reikalavimus, sunaudotas elektros energijos kiekis (užfiksuotas įvadiniame elektros apskaitos prietaise) bendrabučio gyventojams skirstomas proporcingai gyventojų gyvenamųjų patalpų plotui.

Pavyzdžiui, jei bendra bendrabučio mokėtina už elektros energiją suma 500 Eur , o visas patalpų plotas 1000 kv. m., tai įmoka už sunaudotą elektros energiją buto, kurio plotas 40 kv. m, būtų apskaičiuojama taip: 500/1000*40=20 Eur.