Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta: 2023-06-13

Kaip teisingai apmokėti už einamąjį mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį, kai nuo kito mėnesio keičiasi elektros energijos tarifai?


Buitiniai vartotojai einamąjį mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį turi deklaruoti iki paskutinės mėnesio dienos ir už jį atsiskaityti ne vėliau kaip iki kito mėnesio paskutinės dienos tokiomis kainomis, kurios galiojo tą mėnesį, už kurį yra atsiskaitoma. Pavyzdžiui, vartotojai 2022 m. gruodžio mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį turi deklaruoti ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. ir už jį atsiskaityti iš karto arba iki 2023 m. sausio 31 d., taikydami 2022 m. galiojusius elektros energijos tarifus.

Tuo atveju, jei vartotojas einamąjį mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį deklaruoja vėliau, t. y. ne iki paskutinės einamojo mėnesio dienos, šis kiekis bus vertinamas kaip suvartotas kitą mėnesį ir atsiskaitant už jį bus taikomi tuo laikotarpiu galiojantys tarifai.  Pavyzdžiui, jeigu 2022 m. gruodžio mėnesį suvartotą elektros energijos kiekį vartotojas deklaravo 2023 m. sausio mėnesį, atsiskaitant už jį taikomi nuo 2023 m. sausio 1 d. galiojantys elektros energijos tarifai.​