Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kas sudaro elektros energijos kainą?


Elektros energijos kainą sudaro:
1) įsigijimo kaina, į kurią įskaičiuojamos ir balansavimo energijos sąnaudos;
2) perdavimo aukštos įtampos tinklais paslaugų kaina, kurią sudaro perdavimo sistemos operatoriaus sąnaudos dėl elektros energijos persiuntimo aukštos įtampos elektros energijos perdavimo tinklais;
3) elektros energijos skirstymo vidutiniais ir žemos įtampos tinklais paslaugų kaina, priklausanti nuo įtampos, iš kurios vartotojai gauna elektros energiją. Paslaugų kainą sudaro skirstomųjų tinklų įmonių, paskirstant elektros energiją vidutinės ir žemos įtampos tinklais, patiriami kaštai;
4) visuomeninio tiekimo paslaugos kaina, kurią sudaro visuomeninių tiekėjų teikiamų elektros energijos pardavimo, sąskaitų išrašymo, vartotojų aptarnavimo paslaugų sąnaudos;
5) sisteminių paslaugų, skirtų užtikrinti energetikos sistemos darbo stabilumą ir patikimumą, sisteminių avarijų prevenciją ir likvidavimą, reikiamą galios rezervą bei pralaidumą perdavimo tinklais, kaina;
6) VIAP susideda iš kelių dedamųjų. Dalis šios kainos yra skirta AB Lietuvos elektrinei, kurioje elektros energijos gamyba būtina elektros energijos tiekimo saugumui ir energetikos sistemos rezervams užtikrinti, remti termofikacines elektrines, elektrą gaminančias termofikaciniu režimu kombinuoto elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse bei remti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines (vėjo jėgaines, hidro, biokurą naudojančias ir saulės elektrines);
7) PVM – pridėtinės vertės mokestis sudaro 21 proc. bendros paslaugų kainų sumos.​