Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kieno lėšomis perkeliami energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai – energetikos įmonės ar vartotojo, kuris pageidauja, kad šie objektai būtų iškelti?


​Energetikos įstatymo 2 straipsnio 10 dalis nustato, kad energetikos objektai – elektrinės ir katilinės; elektros tinklai ir jų technologiniai priklausiniai; magistraliniai dujotiekiai, gamtinių dujų sistemos, gamtinių dujų saugyklos, suskystintų gamtinių dujų terminalai ir saugyklos; magistraliniai naftotiekiai (produktotiekiai); naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai ir saugyklos, suskystintų naftos dujų įrenginiai; šilumos perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai.

To paties įstatymo 15 straipsnio 4 dalis nustato, kad vartotojo, gamintojo ar kito asmens pageidaujami rekonstruoti ar perkelti energetikos įmonei priklausantys energetikos objektai, kliudantys statinių statybai ar dėl kitų priežasčių, yra rekonstruojami ar perkeliami vartotojo, gamintojo ar kito asmens ir energetikos įmonės susitarimu teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju vartotojas, gamintojas ar kitas asmuo, kurio prašymu energetikos objektas yra rekonstruojamas ar perkeliamas, apmoka energetikos įmonei energetikos objekto rekonstravimo ar perkėlimo išlaidas. Perkeltų ar rekonstruotų energetikos objektų nuosavybė nekeičiama.

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 8 punktas nustato, kad elektros apskaitos įrengimo taškas – elektros tinklo vieta, kurioje elektros apskaitos prietaisais nustatomas aktyviosios elektros energijos ir reaktyviosios elektros energijos kiekis. Atsižvelgiant į paminėtas nuostatas, elektros skaitiklio iškėlimo išlaidas turėtų apmokėti iškėlimo iniciatorius.