Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kokius darbus draudžiama vykdyti elektros apsaugos zonoje be raštiško elektros tinklus eksploatuojančių asmenų sutikimo?


​Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 25 straipsnio 2 dalis nustato, kad elektros tinklų apsaugos zonose, Statybos įstatyme, Teritorijų planavimo įstatyme ar Lietuvos Respublikos energetikos ministro nustatyta tvarka negavus elektros tinklų savininko ar valdytojo pritarimo (derinimo) projektui ar numatomai veiklai, draudžiama:
1) statyti statinius ir (ar) įrengti įrenginius, išskyrus statinius ir įrenginius, kurių statyba draudžiama pagal šio straipsnio 1 dalį;
2) keisti pastato (patalpos, patalpų) ar inžinerinio statinio paskirtį;
3) rekonstruoti, griauti statinius ar išardyti įrenginius;
4) įrengti gyvūnų laikymo aikšteles, vielines užtvaras ir metalines tvoras;
5) atlikti įvairius kasybos, dugno gilinimo, žemės kasimo (lyginimo), sprogdinimo, melioravimo, užtvindymo darbus;
6) sodinti, auginti arba kirsti želdinius (išskyrus krūmus ir žolinius augalus);
7) mechanizuotai laistyti žemės ūkio kultūras;
8) naudoti ugnį ir atlikti ugnies darbus technologiniams procesams vykdyti;
9) įrengti visų rūšių transporto priemonių ir kitų mechanizmų stovėjimo aikšteles požeminių kabelių linijų apsaugos zonose;
10) dirbti smūginiais ir (ar) vibraciją sukeliančiais mechanizmais požeminių kabelių linijų apsaugos zonose;
11) keisti žemės paviršiaus altitudes daugiau kaip 0,3 metro (kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį) požeminių ir povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose;
12) nuleisti inkarus, plaukti su nuleistais inkarais ir kitais dugną siekiančiais įrankiais povandeninių kabelių linijų apsaugos zonose;
13) įvažiuoti transporto priemonėms ir kitiems mechanizmams, kurių aukštis su kroviniu arba be jo yra daugiau kaip 4,5 metro nuo kelio (žemės) paviršiaus oro linijų ir oro kabelių linijų apsaugos zonoje.