Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Jeigu butas yra kampinis ir dėl to suvartojama daugiau šilumos energijos, ar vartotojas gali gauti kompensaciją dėl didesnių mokėjimų už šildymą?


​Kai veikiantys buitiniai šilumos skaitikliai arba dalikliai įrengti daugiau kaip 50 % pastato butų ir (ar) kitų patalpų, prijungtų prie pastato bendrosios šildymo sistemos, turėtų būti taikomas Tarybos patvirtintas rekomenduojamas Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3 arba Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6. Šiuose metoduose įtvirtinti šilumos šildymui kiekio korekcijos koeficientai, įvertinantys buto ar kitos patalpos padėtį išorinės aplinkos atžvilgiu. Jį pritaikius, koreguojami bute įrengto šilumos apskaitos prietaiso rodmenys ir tokiu būdu kompensuojami butų (patalpų), kurių padėtis išorinės aplinkos atžvilgiu yra nepalanki (pvz., kraštinis butas), papildomai susidarantys šilumos nuostoliai.