Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Ką reiškia projekcinė šilumos kaina?


​Projekcinė šilumos kaina apskaičiuojama šilumos kainų palyginimo tikslais ir nėra taikoma nustatant galutines vartotojų sąskaitose nurodomas šilumos kainas. Taryba projekcines šilumos kainas skaičiuoja ir nurodo savo viešai skelbiamose pažymose, kuriose pateikiamas ateinantiems metams (12 mėn.) nustatomų šilumos kainų skaičiavimo pagrindimas. Taip sudaroma galimybė palyginti konkretų mėnesį faktiškai galiojančią kainą su naujai apskaičiuota.

Pavyzdžiui, rugpjūčio mėn. galiojanti kaina lyginama su šilumos kaina, kuri galiotų tą patį rugpjūčio mėn., jei ji būtų apskaičiuota pagal savivaldybės arba Tarybos nustatytas naujas šilumos kainos dedamąsias. Kiekvieną mėnesį šilumos vartotojams taikomos konkrečios šilumos kainos skelbiamos interneto svetainėje.