Įeiti
Publikuoti: 2020-02-10. Atnaujinta:

Kokių veiksmų turi imti gyventojai, siekdami, kad centralizuotai tiekiamos šilumos paskirstymas būtų atliekamas vertinant aplinkybę, kad pastate yra įrengti alternatyvūs energijos šaltiniai?


​Tarybos patvirtintuose šilumos paskirstymo metoduose (Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodas Nr. 1, patvirtintas 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-180 „Dėl Šilumos pagal dviejų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis paskirstymo metodo Nr. 1 patvirtinimo“, Šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodas Nr. 3, patvirtintas 2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-182 „Dėl šilumos pagal buitinių šilumos skaitiklių rodmenis paskirstymo metodo Nr. 3 patvirtinimo“, ir Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodas Nr. 6, patvirtintas  2016 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. O3-185 „Dėl Šilumos šildymui paskirstymo dalikliais metodo Nr. 6 patvirtinimo“),  pagal kuriuos skirstant centralizuotai tiekiamą šilumą galima įvertinti aplinkybę, kad pastate yra įrengti alternatyvūs energijos šaltiniai, nustatyta, kad siekdami šią aplinkybę įvertinti, pastato butų ir (ar) kitų patalpų savininkai įstatymų nustatyta tvarka turi pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo, t. y. atskirai pirkti šilumą karštam vandeniui ruošti iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti – iš geriamojo vandens tiekėjo.

 Papildomai pažymime, kad vadovaujantis galiojančiu teisiniu reglamentavimu, siekiant kad centralizuotai tiekiamos šilumos paskirstymas būtų atliekamas vertinant aplinkybę dėl pastate įrengtų alternatyvių energijos šaltinių, pastate taip pat privalo būti įrengti atsiskaitomieji karšto vandens ruošimo ir (arba) šildymo šilumos apskaitos prietaisai.