Įeiti
Publikuoti: 2020-02-11. Atnaujinta:

Kur kreiptis, jei abejojama buto karšto vandens apskaitos prietaiso tikslumu?


​Buitinis karšto vandens vartotojas turi teisę pareikalauti, kad būtų atlikta neeilinė karšto vandens skaitiklio patikra. Buitinis karšto vandens vartotojas sumoka už neeilinei patikrai karšto vandens tiekėjo patirtas sąnaudas, jeigu jis tokios patikros reikalavo ir buvo nustatyta, kad karšto vandens skaitiklis atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus. Jeigu nustatoma, kad karšto vandens skaitiklis netinkamas naudoti, už atliktą patikrą moka karšto vandens tiekėjas. Karšto vandens tiekėjas, abejodamas dėl karšto vandens skaitiklio matavimo teisingumo, gali savo nuožiūra ir lėšomis atlikti neeilinę karšto vandens skaitiklio patikrą.