Įeiti

Lobistinės veiklos priežiūra


Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo ir deklaravimo kontrolę vykdo:

Tarybos administracijos direktorė
​Simona Bindoriūtė-Ryliškienė
Adresas: Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius
Tel. (8 5) 213 ​5540
El. p. [email protected]


Tarybos patarėjas korupcijos prevencijos klausimais
Pavelas Kujalis
Adresas: Mortos g. 10, LT-03219 Vilnius
Tel. +370 658 60702
El. p. [email protected]   

Tarybos patarėjo korupcijos prevencijos klausimais FUNKCIJOS.


Lobistas – fizinis asmuo, juridinis asmuo arba kita organizacija ar jų padalinys, vykdantys lobistinę veiklą (LR lobistinės veiklos įstatymo 2 str. 2 d.).

Lobistinė veikla – fizinio asmens, juridinio asmens arba kitos organizacijos ar jų padalinio veiksmai, kuriais siekiama daryti įtaką šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems asmenims, kad lobistinės veiklos užsakovo ar lobistinės veiklos naudos gavėjo interesais būtų priimami arba nepriimami teisės aktai (LR lobistinės veiklos įstatymo 2 str. 3 d.).

Tarybos darbuotojų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą nustatyta tvarka privalo deklaruoti Tarybos darbuotojai, kurie pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant ir priimant teisės aktų projektus.

Lobistinės veiklos priežiūra VERT vykdoma vadovaujantis:

 

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos rekomendacijos: