Įeiti

Pranešėjų apsauga. Vidinis kanalas


​​Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas (Vidinis kanalas) – Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje (Taryba) nustatyta tvarka sukurta ir taikoma informacijos apie pažeidimus Taryboje teikimo, tyrimo ir asmens informavimo procedūra.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas, išskyrus, kai:

1) to raštu prašo informaciją apie pažeidimą pateikiantis ar pateikęs asmuo arba pranešėjas;

2) informaciją apie pažeidimą pateikęs asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.​

Informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui dėl informacijos pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, šio įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos pateikimo, atsako tik tokiu atveju, kai įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija apie pažeidimą yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį sudarančios informacijos apie pažeidimą pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal šį įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės, tarnybos ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.​

Pažeidimai, apie kuriuos galima pranešti

Pranešimą apie pažeidimą galima pateikti

Pranešimo forma

VERT paskirti kompetentingi subjektai (konsultuoja Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo klausimais):

  • Pavelas Kujalis​, Tarybos patarėjas korupcijos prevencijos klausimais (tel.  Nr. (8 5)​ 658 60702)​.

Norminiai aktai: