Įeiti
Publikuoti: 2016-07-01. Atnaujinta: 2021-11-26

Korupcijos rizikos analizė


2021 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos raštas dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo VERT veiklos srityse, raštas Nr. R1-14871, gautas 2020-11-15​​

2020 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabos dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo VERT veiklos srityse, raštas Nr. R1-15177, gautas 2020-11-03.

2019 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabos dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo VERT veiklos srityse, raštas Nr. R1-10723, gautas 2019-10-23.

2018 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabos dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo VERT veiklos srityse, raštas Nr. R1-9683, gautas 2018-10-30.

2017 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabos dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo VERT veiklos srityse, raštas Nr. R1-10215, gautas 2017-10-24.

2016 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabos dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo VERT veiklos srityse, raštas Nr. R1-9695, gautas 2016-11-04.

2015 m. Specialiųjų tyrimų tarnybos pastabos dėl korupcijos rizikos analizės neatlikimo VERT veiklos srityse, raštas Nr. R1-9035, gautas 2015-10-08.

2013 m. Specialiųjų tyrimų tarnyba priėmė sprendimą 2013 m. II pusm. atlikti korupcijos rizikos analizę elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo kainų viršutinių ribų nustatymo teisinio reglamentavimo ir šių kainų nustatymo bei elektros energijos perdavimo skirstymo ir visuomeninio tiekimo veiklos licencijavimo ir licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros srityse. Specialiųjų tyrimų tarnyba 2014 m. liepos 14 d. pateikė išvadą Nr. 4-01-3992 dėl korupcijos rizikos analizės Komisijos veiklos srityse ir suformulavo teisėkūros pasiūlymus, užtikrinančius korupcijos prevenciją.

Minėtoje išvadoje pateikti pasiūlymai buvo įvertinti ir parengti ją įgyvendinančių teisės aktų projektai. Apie minėtų sprendimų priėmimą 2014 m. rugsėjo 5 d. raštu Nr. R2-2188 informuota Specialiųjų tyrimų tarnyba.