Įeiti
Publikuoti: 2013-02-12. Atnaujinta: 2013-02-12

Dėl papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos, skirtos suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms kompensuoti 2013 metais, įskaičiavimo į šilumos kainą


​Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (toliau − Komisija), reaguodama į šilumos tiekėjų paklausimus, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 36³ straipsniu, teikia konsultaciją dėl papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedo), skirtos suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo sąnaudoms kompensuoti 2013 metais, įskaičiavimo į šilumos kainą bei šių sąnaudų kasmėnesinio deklaravimo.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo 5 straipsnio 2 dalimi (Žin., 2012, Nr. 68-3466) ir Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. O3-294 (Žin., 2012, Nr. 118-5973), Komisija 2012 m. spalio 26 d. nutarimu Nr. O3-330 „Dėl akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainų viršutinių ribų koregavimo bei papildomos ir neatsiejamos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos (SGDT priedo) nustatymo 2013 metams“ nutarė nustatyti SGDT priedą 2013 metais – 37,53 Lt už tūkst.  m³ (be pridėtinės vertės mokesčio), kaip papildomą ir neatsiejamą dedamąją prie gamtinių dujų perdavimo kainos viršutinės ribos.

Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959), 121.1 punkte nustatyta, kad „gamtinių dujų kaina lygi gamtinių dujų pirkimo, perdavimo ir skirstymo kainų sumai. Gamtinių dujų pirkimo kaina lygi paskutinio mėnesio, einančio prieš galutinių šilumos kainų skaičiavimą, faktinei gamtinių dujų pirkimo kainai. Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo kainos apskaičiuojamos pagal galiojančias dujų perdavimo-skirstymo sutartis“.

Atsižvelgiant į išdėstytų teisės aktų nuostatas, Komisija pažymi, kad skaičiuojant šilumos kainas turi būti vadovaujamasi Šilumos kainų nustatymo metodikos 121.1 punkto nuostata, o SGDT priedas turi būti įvertinamas kaip neatsiejama dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos.

Taip pat pažymėtina, kad pagal Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 15 dalį (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402) šilumos tiekėjai ir Komisijos reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai iki mėnesio 10 dienos praneša Komisijai duomenis apie kuro kainas. Atkreiptinas dėmesys, kad deklaruojant duomenis apie kuro pirkimus Komisijos kuro duomenų surinkimo sistemoje SGDT priedas turi būti nurodytas prie kitų sąnaudų, komentaro laukelyje pažymint, kad nurodyta suma yra SGDT priedas.