Įeiti
Publikuoti: 2014-05-07. Atnaujinta: 2021-06-09

Atsinaujinantys ištekliai


Europos Sąjungos teisės aktai

​1. Europos Parlamento ir Tarybos 2018 m. gruodžio 11 d. direktyva 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija).
2. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB 2009 m. balandžio 23d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas2001/77/EB ir 2003/30/EB
3. 2018 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2018/2001 dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija)

Lietuvos Respublikos įstatymai
1. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai

​1. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. spalio 19 d. nutarimas Nr. 121 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą“.

Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymai

2. Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos įrenginius montuojančių specialistų rengimo atestacijai tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1-329;
3. Vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. 1-99.

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimai

​1. Elektros gamybos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolo pavyzdinė forma, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 1 d. nutarimu Nr. O3-163;
2. Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatai, patvirtinti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-229;
3. Biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-230;
4. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2014 metų IV ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-333;
5. Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. O3-917;
6. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2015 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. O3-191;
7. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2015 metų III ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. O3-344;
8. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2015 metų IV ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. O3-484;
9. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2016 metų II ketvirčiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. vasario 18 d. nutarimu Nr. O3-51;
10. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai 2016 metų II pusmečiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. O3-146;
11. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2017 metų I pusmečiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2016 m. lapkričio 29 d. Nr. O3-406;
12. Elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifų nustatymo 2017 metų II pusmečiui, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 m. gegužės 31 d. Nr. O3E-165;
13. Finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės elektros energetikos sektoriuje, patvirtintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. O3-412;
14. Elektros energiją gaminančių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainos skaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. O3-435;
15. Elektros energijos ir biodujų, pagamintų naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tarifai, patvirtinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. lapkričio 27 d. nutarimu O3-622;
16. Didžiausiosios elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių išteklių, kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. O3E-139;
17. Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimu Nr. O3E-152.