Įeiti
Publikuoti: 2014-07-01. Atnaujinta: 2024-06-04

Transportas


​​​​​​​​​​​​​​

Pagrindiniai Tarybos uždaviniai Transporto sektoriaus reguliavime – vykdyti Geležinkelio transporto kodekso 34 straipsnyje ir Vidaus vandenų transporto kodekso 30 straipsnyje numatytą keleivių vežimo vietinio susisiekimo traukiniais bei keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) didžiausių tarifų derinimą.

Taryba, vykdydama Kainų įstatymo 1 straipsnio nuostatą, kad kainos ir tarifai nustatomi įvertinus būtinas sąnaudas, parengė Keleivių vežimo vietiniais traukiniais tarifų maksimalių dydžių nustatymo metodiką ir Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją didžiausių tarifų nustatymo metodiką.

Šiuo metu galioja  akcinei bendrovei „Lietuvos geležinkeliai" suderintas keleivių vežimo vietinio susisiekimo maršrutais tarifo maksimalus dydis, nustatytas 2014 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. O3-602 ir 2024 m. gegužės 30 d. nutarimu Nr. O3E-778 akcinei bendrovei „Smiltynės perkėla" suderintas keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją reguliuojamos veiklos didžiausias tarifas (metinės būtinosios sąnaudos, įskaitant investicijų grąžą) – 9,05 mln. Eur. Galutinius diferencijuotus keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją tarifus apskaičiuoja ir patvirtina akcinė bendrovė „Smiltynės perkėla".

Taryba, vadovaudamasi 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 2.1 punktu, skelbia duomenis investicijų grąžos normai (WACC) skaičiuoti.

Vadovaujantis Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos, patvirtintos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. O3-510, 2.3.1 punktu skelbiami duomenys taikomi keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją veiklą vykdančioms įmonėms, kai dokumentai kainų nustatymui teisės aktų nustatytais terminais pateikiami po 2015 m. gruodžio 31 d.

Transporto paslaugų teikimo sektoriaus duomenys vidutinei svertinei kapitalo kainai (WACC) apskaičiuoti, kurie įsigalioja ir taikomi nuo 2023 m. liepos 28 d. 

Ataskaitinio laikotarpio skolinto kapitalo kainos 12 mėn. viršutinė riba pagal Lietuvos banko skelbiamus duomenis (proc.) ​ ​ ​ ​​​​​​​​
​ ​ ​ ​ ​ ​
 Vasaris -SausisKovas -  VasarisBalandis - Kovas Gegužė - BalandisBirželis - GegužėLiepa - BirželisRugpjūtis - LiepaRugsėjis - RugpjūtisSpalis - RugsėjisLapkritis - SpalisGruodis - LapkritisSausis - Gruodis
2021/ 2022 m.2,5452,5502,5552,5602,5702,5832,5992,6232,6772,7612,8763,026
2022/2023 m.3,1973,3753,5893,820 4,067 4,338 4,619

 4,900​

 5,163

 5,406
 5,625

 5,808
​2023/2024 m.

​5,963
​6,112
​6,219
​6,305

 

Europos pinigų rinkos instituto (angl. European Money Markets Institute) tinklapyje paskelbtos mėnesio pirmos darbo dienos 6 mėnesių EURIBOR indekso reikšmė.  (proc.) ​​ ​ ​ ​

 SausisVasarisKovas BalandisGegužėBirželisLiepaRugpjūtisRugsėjisSpalisLapkritisGruodis
2022 m.-0,539-0,503-0,496-0,362-0,204-0,0340,2380,6541,241,7752,1682,405
2023​ m.
2,7323,009
3,3113,335
3,622
3,721 3,913
 3,948 3,934​

 4,138​

 4,081
 4,004
​2024 m.
​3,861
​3,832
​3,912
​3,842
​3,828
​3,755

 

RodiklisReikšmėŠaltinis / nuoroda
Nuosavo kapitalo grąža (Re) (taikant Europos valstybių transporto paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį)8,669%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9 p.
Nuosavo kapitalo dalis (WE) (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Skolinto kapitalo dalis (WD) (optimali kapitalo struktūra)0,5Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 11 p.
Pelno mokesčio tarifas (m)0,15Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 5 p.
Nerizikingų investicijų grąžos norma (Rf)2,859%Ne trumpesnės nei 3468 dienų VVP litais (iki 2014 m. gruodžio 31 d.) ir eurais (nuo 2015 m. sausio 1 d.) aukcionų, vykusių per paskutinius 10 metų iki einamųjų metų liepos 1 d., proc., vidutinio svertinio pelningumo (pagal patenkintas paraiškas) aritmetinis vidurkis, proc., Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.1 p.
Nuosavybės rizikos priedas (Rerp)5,00%Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.2 p.
Santykinis rizikos matmuo (svertinė β), atspindintis ūkio šakos rizikingumo lygį, palyginti su bendru šalies ūkio rizikingumu taikant Europos valstybių transporto paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį1,162Keleivių ir transporto priemonių perkėlimo keltais per Kuršių marias (per Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatoriją) į (iš) Kuršių neriją veiklą vykdantiems Ūkio subjektams santykinis rizikos matmuo beta (β) nustatomas naudojant Europos valstybių transporto paslaugų veiklų finansinio sverto neturinčios beta (βU) aritmetinį vidurkį, nustatytą viešai prieinamoje A. Damodaran duomenų bazėje, Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos 9.3.8 p.

​ 


Archyvas: nuo 2022 m. rugpjūčio 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.

Archyvas: nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. iki 2022 m. liepos 31 d.​

Archyvas: nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.

Archyvas: nuo 2019 m. liepos 31 d. iki 2020 m. rugpjūčio 1 d.

Archyvas: nuo 2018 m. liepos 31 d. iki 2019 m. rugpjūčio 1 d.