Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta: 2023-05-08

Kokiais teisės aktais vadovaujantis vykdoma energetikos objektų ir įrenginių kontrolė?


​Energetikos objektų ir įrenginių kontrolė vykdoma vadovaujantis Energetikos valstybinės kontrolės ir vartotojų energetikos įrenginių kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 1-261. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba atlieka energetikos objektų ir energetikos įrenginių valstybinę kontrolę, vartotojų energetikos įrenginių ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūrą. Ne energetikos įmonių (įstaigų) energetikos įrenginiai kontroliuojami nuo jų prijungimo prie energijos tiekimo tinklų (sistemų) vietos iki technologinio įrenginio (t. y. darbo mašinos, įrenginio, nenaudojamo energetikos veikloje). Šių įmonių (įstaigų) technologiniai įrenginiai kontroliuojami tik efektyvaus energijos vartojimo požiūriu.​