Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta: 2023-10-26

Kokie teisės aktai reglamentuoja periodinį daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimą?Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos tikrinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 5 dalimi ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. O3E-1427 patvirtinto Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos patikrinimo tvarkos aprašo nustatytais reikalavimais.​