Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta: 2022-06-20

Kokie teisės aktai reglamentuoja periodinį daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimą?


Periodinis daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų tikrinimas reglamentuojamas Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m.  gruodžio 13 d.  patvirtintomis, nutarimu Nr. O3E-857 „Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant patikrinimus vietoje", taisyklėmis.