Įeiti
Publikuoti: 2020-03-27. Atnaujinta:

Kokios lengvatos taikomos ūkio subjektams pirmaisiais verslo metais?


Taryba palaiko iniciatyvą ir siekia didinti gerosios praktikos sklaidą, kad verslą pradedantiems ūkio subjektams būtų teikiama reikalinga metodinė pagalba, konsultacijos, taip sukuriant patrauklesnes sąlygas plėtotis verslui, o sankcijos ir baudos – tik viena iš priemonių vykdyti priežiūrą, bet ne tikslas. 2015 m. vasario 24 d. pasirašyta Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų https://www.vert.lt/SiteAssets/naujienu-medziaga/2015-vasaris/DEKLARACIJA.pdf, kuri įpareigojo:

  • pirmaisiais ūkio subjekto veiklos metais netaikyti šiam ūkio subjektui poveikio priemonių (baudų, veiklos apribojimų ir kitų). Identifikavus pažeidimus, pirmiausia nustatyti tinkamą terminą pažeidimams ištaisyti, kuris, atsižvelgus į objektyvias aplinkybes, gali būti pratęstas;
  • skirti išteklių konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams (pvz., susisiekti su veiklą pradėjusiu ūkio subjektu ir pasiūlyti konsultavimo paslaugą, atsakyti į ūkio subjektų klausimus ir prašymus ir pan.).